U bent hier

Besteknr. 2014-20388 Slim Werk Vinden Antwerpen Mechelen

Op 17-6-2014 is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking  “Besteknr. 2014-20388 Slim Werk Vinden Antwerpen Mechelen” via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) ,dossiernummer VDAB-2014-20388-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen - BDA nr 2014-513477

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid – en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – een dienstenopdracht uitgeschreven voor opleidingen naar werk voor hogergeschoolden en sollicitatiebegeleiding van hooggeschoolde niet werkende werkzoekenden uit de regio Mechelen en Antwerpen.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen.

Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is bedoeld om de hiaten op de lokale arbeidsmarkt in te vullen. Deze worden gebaseerd op de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses, sectorale behoeften en het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt.

Zowel VDAB Antwerpen als VDAB Mechelen tellen nog steeds een aanzienlijk aantal niet-werkende werkzoekende hooggeschoolden. Hooggeschoolden hebben minimaal een bachelordiploma.

Voor een aantal hooggeschoolde werkzoekenden bestaat een kloof tussen de opleiding en het vinden van een job. VDAB levert voor deze doelgroep reeds aanzienlijke inspanningen, maar de bestaande begeleidingscapaciteit is momenteel niet toereikend.

De opdracht bestaat uit

 • Een vaste schrijf:
  Het geven van 4 oriënterende opleidingen “Opleiding naar werk voor hogergeschoolden  Slim Werk Vinden” aan NWWZ:
  2 opleidingen in Mechelen, 2 opleidingen in Antwerpen.
 • Een voorwaardelijke schijf:
  Het geven van 4 oriënterende opleidingen “Opleiding naar werk voor hogergeschoolden  Slim Werk Vinden” aan NWWZ:
  2 opleiding in Mechelen, 2 opleiding in Antwerpen.
 • Een voorwaardelijke schijf:
  Het geven van 2 oriënterende opleidingen “Opleiding naar werk voor hogergeschoolden  Slim Werk Vinden” aan NWWZ:
  1 opleiding in Mechelen, 1 opleiding in Antwerpen.
   

De voorwaardelijke schijven zullen telkens via een bijkomende notificatie worden meegedeeld aan de opdrachtnemer.
De opleidingen worden georganiseerd in de VDAB-lokalen van respectievelijk Mechelen en Antwerpen.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, Technische bepalingen van dit bestek.

De duurtijd van het project bedraagt 1 schooljaar, mogelijk met 2 x een verlenging van 1 jaar.
De opdracht dient uitgevoerd te worden binnen de periode van 15 oktober2014 en 14 oktober 2015.
 
Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot donderdag 03-07-2014 vóór 11:00 een aanvraag tot deelneming elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerdop  http://partners.vdab.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

VDAB Arbeidsmarktregie Antwerpen OpRoepCel
e-mail: ANT_OPROEPCEL@vdab.be 

Documenten