U bent hier

Bestek STCW opleidingen voor werkzoekenden en werknemers 2014

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid en van het Europees Sociaal Fonds een opdracht uitgeschreven voor volledige opleidingsmodules voor niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) en werknemers.

De opdracht is een raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor het geven van STCW opleidingen voor werkzoekenden en werknemers door gekwalificeerde en ervaren lesgevers in het competentiecentrum van de VDAB te Zeebrugge.

De vermoedelijke hoeveelheden worden gerekend op jaarbasis, volgens de indicatieve planning voor 2014 . De formule van de raamovereenkomst houdt in dat er geen afnameverplichting is voor de opdrachtgever.

De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten in de zin van artikel 3, 4° van de wet overheidsopdrachten. De te verlenen diensten vallen onder categorie B.24 van bijlage 2 van wet overheidsopdrachten. – CPV-code 80530000.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten aanvangen op 1 maart 2014. Voorliggende opdracht heeft een looptijd tot en met 31 december 2017. De opdracht is opzegbaar door de VDAB per aangetekend schrijven mits een opzegperiode van minimaal 3 maanden.

De opleidingen worden gegeven in het competentiecentrum van de VDAB gelegen in Lanceloot Blondeellaan 9, 8380 Zeebrugge.

U kan deze oproep bekijken via e-notification https://enot.publicprocurement.be/ preSearchNotice.do. U vindt de publicatie terug via "Bekendmakingen zoeken" in de linkerbalk, en door vervolgens de zoekterm "STCW" in te vullen bij "zoeken op woord uit titel/omschrijving".

Inschrijven kan enkel via e-tendering door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier.

Uiterste inschrijvingsdatum is maandag 17 februari om 10 uur.

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.