U bent hier

Offerte Opleiding taxichauffeur

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht via uitgeschreven voor beroepsgerichte competentieversterking voor niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).

De opdracht bestaat uit een raamovereenkomst voor het geven van een opleiding tot taxichauffeur aan niet werkende werkzoekenden, behorende  tot de kansengroepen met focus op 50+’ers. Er is geen minimum afname. Per opleiding worden maximum 10 deelnemers vergoed.

Deze opdracht betreft een opdracht voor diensten in de zin van artikel 3, 4° van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: ‘de wet overheidsopdrachten’).

De te verlenen diensten vallen onder categorie 24 van bijlage 2B van de wet overheidsopdrachten.

De opdracht bestaat uit:

  • rekrutering, selectie en meting van de startcompetenties;
  • het aanleren van beroepstechnische competenties;
  • het aanleren van attitudes en persoonlijke vaardigheden, zowel generieke als beroepsgerichte;
  • het aanbieden van een meerijstage (van 16u) in een taxibedrijf en stagebegeleiding
  • sollicitatiebegeleiding;
  • nazorg bij tewerkstelling;
  • bijkomende opdrachten en voorwaarden die worden vermeld in de betreffende opleidingsfiche (zie bijlage 2 van het bestek).

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd op 15/7/2015 bekendgemaakt via e-notification.

U kan deze oproep bekijken via de link https://enot.publicprocurement.be/
Door het dossiernummer 2015/90093 in te geven bij de zoekcriteria, komt u terecht in de aankondiging op e-notification. Het bestek vindt u hier reeds als bijlage, maar zal u tevens terugvinden als bijlage bij de aankondiging. Het offerteformulier wordt enkel via e-notification ter beschikking gesteld.
Wie nog niet beschikt over een profiel binnen e-procurement dient zich eerst te registreren. U kan meer informatie betreffende deze registratie terugvinden in de handeling "Gebruikersbeheer" op publicprocurementhttp://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Contactpersonen voor deze open oproep :

Sandy De Buck - Isabelle Stroobants
E-mail: regie-ovl@vdab.be

Documenten