U bent hier

Offerte VDAB Antwerpen "(voor-) opleidingen in de transportsector"

Op 17-02-2015 is de  onderhandelingsprocedure met bekendmaking “Besteknr. 2015 -20533 (voor-) opleidingen in de transportsector”- raamovereenkomst via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) , referentienummer VDAB-2015/20533-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) nr 2015-504011

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is in het kader van het knelpuntenbeleid en sluitend maatpak bedoeld als een uitbreiding van het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt, gebaseerd op de sectorale behoeften en de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor kansengroepen maar ook voor andere niet actieve burgers.

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van niet werkende werkzoekenden wordt met Vlaamse middelen een dienstenopdracht uitgeschreven voor volgende deelopdrachten:

  • het organiseren van competentieversterkende vooropleidingen in de sector transport:
    -  zwaar vervoer
    - autobus en -car
  • het organiseren van competentieversterkende opleidingen voor taxi

De dienstverlening wordt aangeboden in  de provincie Antwerpen.

De rekrutering richt zich in eerste instantie op deelnemers uit de provincie Antwerpen

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, technische bepalingen van dit bestek.

De inschrijver heeft de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen over de procedure. Mogelijk zijn een aantal vragen reeds beantwoord in de “Leidraad bij het indienen van de offertes” die u kan terugvinden op de websitehttp://partners.vdab.be/leidraadoffertes

De vragen dienen gesteld te worden via het e-mailadres ant_oproepcel@vdab.be  van de Oproepcel bij VDAB Antwerpen.

Het onderwerp van de e-mail is verplichtend: “Vragen_2015-20533_ transport”

Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gewenst is door uw vraag te beginnen met het titelnummer en de titel van het betreffende bestekonderdeel, en de pagina van het bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot  06-03-2015, vóór  09:30uur een offerte  elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd.

Contactpersonen voor deze open oproep :

VDAB Arbeidsmarktregie Antwerpen OpRoepCel
e-mail: ANT_OPROEPCEL@vdab.be    

Documenten