U bent hier

Tender: “De snelste weg naar tewerkstelling in de verkoop: competentiescreening en korte opleidingsmodules voor verkooppersoneel”

Vacatures voor winkelbedienden in verkoop worden onvoldoende ingevuld ondanks het relatief hoge aantal kandidaten bij VDAB in hoofdberoep verkoop.

Elke werkzoekende die vanaf 01/01/2012 het beroep van verkoper opgeeft als hoofdberoep zal gecontacteerd worden door een VDAB-consulent. Deze zal in overleg met de werkzoekende en adhv een prescreening aftoetsen of de kandidaat bewust kiest om als verkoper te werken en akkoord gaat met randvoorwaarden verbonden aan tewerkstelling in de sector.
Indien positief zal de werkzoekende toegeleid worden naar de screening waar zal gemeten worden in welke mate de kandidaat geschikt is voor tewerkstelling in de verkoop.

De opleiding is een mogelijke vervolgactie op resultaat van de competentiescreening.

Perceel 1 bestaat uit:
1/ het aanleveren van een meetinstrument, waarvan de VDAB de eigendom verwerft, om verkoopcompetenties in kaart te brengen én
2/ een sessie train de trainer van het VDAB personeel én
3/ het effectief uitvoeren van screeningssessies.
De VDAB streeft er naar om de opdracht  te laten aanvangen 19 december 2011.

Perceel 2 bestaat uit:
Het aanbieden van korte opleidingsmodules verkoop met als doel het uitstromen van werkzoekenden naar tewerkstelling als winkelbediende in de verkoop.
De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten aanvangen vanaf 15/2/2012 afhankelijk van de beschikbare kandidaten. De laatste opleidingen starten uiterlijk op 15/12/2012.
Met toepassing van artikel 17, § 2, 2°, b van de Wet van 24 december 1993 heeft de VDAB – binnen een periode van drie jaar vanaf de sluiting van de opdracht – het recht om de screeningsessies en de opleidingen te herhalen.

Via de website: https://enot.publicprocurement.be/ kan de aankondiging in PDF-bestand (105403_0_0_nl-NL.pdf) worden opgezocht door het BDA-nummer 2011-523971 in te voeren via de link “Bekendmakingen zoeken” (links midden)

De officiële versie van het bestek, met inbegrip van het inschrijvingsformulier, kan uitsluitend per e-mail gericht aan frank.sterckx@vdab.be worden aangevraagd, met als onderwerp 'Bestek algemene offerteaanvraag 2011/10228' onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten