U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 2014/40049: Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (Vospa II)

Met middelen van de Vlaamse overheid - en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – wordt door VDAB een opdracht uitgeschreven voor uitvoering van Vooropleidingen Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA II) in Vlaams-Brabant.

De opdracht bestaat uit het geven van vooropleidingen voor Anderstalige werkzoekenden, alsook het begeleiden en opvolgen van deze werkzoekenden tijdens de opleiding en de inleefmomenten.

De deelnemers beschikken over de nodige motivatie om na de VOSPA een finaliteitsopleiding in de social profit te volgen en/of om een job in de social profit te beoefenen. De deelnemers volgen één dag per week lessen social profit (SOPRO), de andere dagen volgen zij lessen Nederlands (opleiding Nederlands maakt géén deel uit van deze opdracht). Het betreft een voltijdse opleiding, die georganiseerd wordt in de provincie Vlaams-Brabant.

Opdracht SOPRO:

  • Oriëntatie in de social profit
    Kennismaking met beroepen, opleidingen, voorzieningen en diensten...
  • Ingroei: (Interculturele) communicatie, assertiviteit, leren leren, ...
  • Inleefmomenten in het voorkeurberoep

VDAB beoogt de uitvoering van de opdracht te laten aanvangen in februari 2015. De opdracht loopt tot en met januari 2016. De opdrachtgever beoogt om in 2015 min. 4 en max. 8 sessies ‘Vospa’ uit te besteden en streeft ernaar om in februari 2015 de eerste groepstrainingen en in augustus/september 2015 de volgende groepstrainingen binnen deze opdracht te laten aanvangen. De opdracht wordt gegund tot 31 januari 2016.

Deze opdracht is 2x verlengbaar met min. 4 – max. 8 sessies ‘Vospa’s (exclusief NT2)’ in 2016, min. 4– max. 8 sessies ‘Vospa’s (exclusief NT2) in 2017.

Deze aankondiging gaat over FASE 1 van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 24 oktober 2014 werd het bestek en het inschrijvingsformulier gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-40049. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be. Als bijlage bevindt zich een kopie van deze documenten.

Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Maries Pauwels
Expert coach inkoper Vlaams-Brabant
E-mail: vlbr_regiedienst@vdab.be

Documenten