U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Project ‘Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen’

Met middelen van de Vlaamse overheid - en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – wordt door de VDAB een opdracht uitgeschreven voor uitvoering van Vooropleidingen Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) in Limburg.

De opdracht bestaat uit het geven van vooropleidingen voor Anderstalige werkzoekenden, alsook het begeleiden en opvolgen van deze werkzoekenden tijdens de opleiding en de stage. De werkzoekenden beschikken over de nodige motivatie om na de VOSPA een finaliteitsopleiding in de social profit te volgen en/of om een job in de social profit te beoefenen.
De cursisten volgen één dag per week lessen social profit (SOPRO), de andere dagen volgen zij lessen Nederlands (deze opleiding Nederlands maakt géén deel uit van deze opdracht). Het betreft een voltijdse opleiding, die georganiseerd wordt in de provincie Limburg.

OPDRACHT SOPRO:

  • Oriëntatie in de social profit Kennismaking met beroepen, opleidingen, voorzieningen en diensten...
  • Ingroei: (Interculturele) communicatie, assertiviteit, leren leren, ...
  • Kennismakingsstage in het voorkeurberoep

De opleiding VOSPA wordt minimaal 3 keer en maximaal 4 keer per jaar opgestart. Een opleiding VOSPA bestaat uit een totaalpakket van zo’n 20 weken (ongeveer 5 maanden). Voorliggende opdracht omvat 3 à 4 opleidingen / begeleidingen SOPRA.

De opdrachtgever streeft ernaar om de eerste opleiding SOPRO binnen dit bestek te laten starten in november 2014 (als onderdeel van de opleiding VOSPA die start in september 2014). De opdracht kan 2 keer verlengd worden.

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 28 augustus 2014 werd het bestek en het inschrijvingsformulier gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014- 30027. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https:// enot.publicprocurement.be. In bijlage bevindt zich een kopie van deze documenten.

Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https:// eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten