U bent hier

Raamovereenkomst Werkplekleren Bouw Limburg

Met middelen van de Vlaamse overheid - en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – wordt door de VDAB een opdracht uitgeschreven voor ‘Werkplekleren Bouw in Limburg’. Via een open aanbesteding zal de VDAB een raamovereenkomst afsluiten met bedrijven uit de bouwsector, die werkplekleren willen aanbieden aan niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).
Werkplekleren is het aanleren van arbeids- en beroepsgerichte competenties op de werkvloer, in een arbeidssituatie die een leeromgeving is. Het werkplekleren is zodoende een  vorm van opleidingsstage in het bouwbedrijf.

Het werkplekleren is complementair aan het door VDAB erkende opleidingsaanbod. De werkzoekenden die in aanmerking komen, zijn gemotiveerd en beschikken over een basiskennis (via opleiding of ervaring) in het aan te leren of een relevant bouwberoep.

Het werkplekleren wordt georganiseerd vanuit de provincie Limburg. De VDAB besteedt de opdracht uit in 5 percelen. De percelen zijn inhoudelijk afgebakend volgens de op te leiden beroepen in de bouwsector: Dakafdichter platte daken / Installateur CV-sanitair / Renovatie en verbouwingstechnieker / Stellingbouwer / Houtskeletbouwer.

De dienstverlener dient bij gunning van de eerste deelopdracht (al dan niet verspreid over meerdere percelen) minstens twee deelnemers gelijktijdig op te leiden. De daarna volgende gunningen die plaats vinden in de loop van deze raamovereenkomst, kunnen per deelnemer gebeuren. De duur van elke deelopdracht bedraagt 320 uren, aangeboden gedurende 8 weken.

De raamovereenkomst vangt aan op 27/10/2014 en loopt tot 26/10/2016. Alle gegunde deelopdrachten werkplekleren worden uiterlijk gestart op 26/10/2016. De opdracht is jaarlijks verlengbaar. De definitieve einddatum van de opdracht (raamovereenkomst) is 26/10/18.

Op 9 september 2014 werd het bestek en het inschrijvingsformulier gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer VDAB-2014-30025. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten