U bent hier

Algemene offerteaanvraag zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden - werktitel TAZbis (besteknr 2012-514410 )

In kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een uitbesteding opgezet voor de zorgbegeleiding van werkzoekenden met een ernstige, medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek (verder MMPP-problematiek).

De zorgbegeleiding wordt uitgevoerd binnen het actieplan van een activeringsbegeleiding, en bestaat uit :

  • de behandeling van medische, mentale, psychische en/of psychiatrische drempels (zorg),
  • de aanpak van sociaal-economische en/of psychosociale-drempels op weg naar werk (empowerment),

in functie van het wegwerken van de voornaamste drempels en knelpunten die het vervolgtraject naar minimaal arbeidszorg kunnen verhinderen.

De opdracht wordt uitbesteed in 5 percelen. De gebiedsomschrijving van deze percelen valt samen met de provinciegrenzen. De VDAB wil via deze algemene offerteaanvraag de uitvoering van 1.100 zorgbegeleidingen per jaar aanbieden.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten aanvangen op 1 januari 2013. De opdracht wordt uitbesteed voor een periode van 2 jaar, zijnde tot 31 december 2014. De opdracht is verlengbaar met twee maal één jaar.

Op 25 juni 2012 is de algemene offerteaanvraag " zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden " gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met bekendmakingsnummer 2012-514410. U kan deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be/

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek. Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering met het inschrijvingsformulier dat u vindt op e-notificiation.

Meer info over e-tendering vindt u in de nieuwsbrief voor de partners van december 2011: http://vdab.be/communicatie/E_nieuwsbrieven/december/enews_dec2011.html.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Sabine Pardaens
E-mail: regie@vdab.be
Tel: 02 506 17 81
Fax: 02 506 17 22

Documenten