U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: Project Zorgportaal

Met middelen van de Vlaamse overheid - en al dan niet met middelen van het Europees Sociaal Fonds – wordt door de VDAB een opdracht uitgeschreven voor uitvoering van het project Zorgportaal.

Momenteel leidt de VDAB samen met scholen voor verpleegkunde, bachelor- en graduaats cursisten op. De opleiding heeft echter te kampen met een groot aantal afhakers. Daardoor komen zij ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt. Dit zou kunnen verholpen worden door een intensievere begeleiding / opleiding op maat van de werkzoekende met de mogelijkheid van tussentijdse kwalificaties.

De VDAB zoekt dienstverleners voor de uitvoering van de ‘functiegerichte opleiding en begeleiding Zorgportaal’ in scholen voor HBO5 verpleegkunde, meer bepaald een (pedagogisch) aangepaste opleiding verpleegkunde.

Voorliggend bestek FASE 1 is een oproep het samenstellen van een lijst van dienstverleners voor uitvoering van de opdracht.

De opdracht bestaat uit het aanbieden van een uitgebreide begeleiding en ondersteuning van de deelnemers die starten in de opleiding Zorgportaal tijdens de 1ste module verpleegkunde. Door deze formule krijgen de geselecteerde deelnemers meer tijd om te leren studeren en om studie en gezinsleven op elkaar af te stemmen om zodoende hun slaagkansen te verhogen. Voor meer informatie omtrent Zorgportaal: http://www.zorg-portaal.be/.

Het maximum aantal deelnemers per groep is 22, het minimum (om een cursus te mogen opstarten) is 12. Het precieze aantal is afhankelijk van de noden op de arbeidsmarkt, de vraag van de werkzoekenden en de toeleidingscapaciteit van de VDAB.
De opdracht wordt gerealiseerd vanaf 2014 in verschillende provincies in Vlaanderen. De VDAB maakt hiervoor gebruik van 8 percelen. De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten in februari en/of september 2014, afhankelijk van de regio waar de opdracht wordt uitgevoerd.

Op 25 juli 2013 is het bestek Zorgportaal FASE 1 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer 2013/50012. U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be - het inschrijvingsformulier (Word) vindt u bij de publicatie.

Contact

Documenten