U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Project Zorgportaal – besteknummer 2013/50012 – fase 2

Fase 1 van het project ZORGPORTAAL met nummer 2013/50012 werd gepubliceerd op 25/07/13 op https://eten.publicprocurement.be, de opening had plaats op 5/09/13. De geselecteerden uit fase 1 worden nu in deze 2de fase uitgenodigd om een offerte in te dienen.

De opdracht bestaat uit het aanbieden van een uitgebreide begeleiding en ondersteuning van de deelnemers die starten in de opleiding Zorgportaal tijdens de 1ste module verpleegkunde. Door deze formule krijgen de deelnemers meer tijd om te leren studeren en om studie en gezinsleven op elkaar af te stemmen om zodoende hun slaagkansen te verhogen. Voor meer informatie omtrent Zorgportaal: http://www.zorg-portaal.be/.

Het maximum aantal deelnemers per groep is 23, het minimum is 12. Het precieze aantal is afhankelijk van de noden op de arbeidsmarkt, de vraag van de werkzoekenden en de toeleidingscapaciteit van de VDAB. Vanaf 24 deelnemers kan in overleg met de VDAB beslist worden om op hetzelfde moment 2 groepen binnen één perceel op te starten. De frequentie zal in overleg met de VDAB bepaald worden op basis van het aantal kandidaten dat zich aanbiedt.

De opdracht wordt gerealiseerd vanaf 2014 in verschillende provincies in Vlaanderen. De VDAB maakt hiervoor gebruik van 8 percelen. De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten in februari en/of september 2014, afhankelijk van de regio waar de opdracht wordt uitgevoerd.

Op 23 september 2013 werd het bestek Zorgportaal fase 2 en het bijhorende inschrijvingsformulier gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer 2013/50012. U kunt deze publicaties raadplegen via het platform van enotification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek (PDF). Inschrijven kan tot 14 oktober 2013 om 13u en dit enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contact

Documenten