U bent hier

Eindverslag outplacementbegeleiding

Uitwisseling van informatie in een tewerkstellingscel

VDAB en het outplacementbureau werken in een tewerkstellingscel nauw samen om de ex-werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen.

Gedurende de outplacementbegeleiding rapporteert het outplacementbureau regelmatig over de ondernomen acties en tussentijdse resultaten aan de stuurgroep van de tewerkstellingscel.
VDAB houdt gedurende die periode de evoluties inzake hertewerkstelling in het oog.

Voor ex-werknemers die op het einde van de outplacementbegeleiding geen nieuwe duurzame job hebben gevonden is een verdere opvang bij VDAB voorzien.

Duurzame job

In een tewerkstellingscel is een “duurzame job”:

  • een contract van bepaalde duur (of een opeenvolging van contracten van bepaalde duur) met een duurtijd van 6 maanden of meer
  • een contract van onbepaalde duur
  • een zelfstandige activiteit

Wordt niet beschouwd als een “duurzame job”:

  • een contract van bepaalde duur met een duurtijd van minder dan 6 maanden
  • een (langdurige) beroepsopleiding
  • een stage
  • een individuele beroepsopleiding

Verdere opvang bij VDAB

De sociale interventieadviseur nodigt alle ex-werknemers zonder een nieuwe duurzame job uit voor een individueel gesprek.
Tijdens dat gesprek

  • overloopt de ex-werknemer samen met de interventieadviseur het verloop van de outplacementbegeleiding
  • wordt het werkzoekendendossier geactualiseerd
  • wordt nagegaan en besproken of er een vervolgtraject bij VDAB kan voorzien worden.

Indien de ex-werknemer 50 jaar of ouder is, stelt de interventieadviseur een verdere begeleiding via “actief 50+” voor.

De leidraad voor dit gesprek is het “eindverslag outplacementbegeleiding” en de daarbij horende competentierapporten die zijn ingevuld door het outplacementbureau.

Om de overdracht naar de VDAB vlot te laten verlopen, moet het gesprek aansluiten op het einde van de outplacementbegeleiding. Dit betekent dat de sociale interventieadviseur binnen de maand na het einde van de outplacementbegeleiding over het eindverslag en de bijhorende competentierapporten moet kunnen beschikken.

Gebruik van het “eindverslag outplacementbegeleiding” en bijhorende competentierapporten door het outplacementbureau

Het outplacementbureau heeft een draaiboek ter beschikking waarin alle nodige info over  het gebruik van het eindverslag en de bijhorende competentierapporten is terug te vinden.
Het eindverslag en een voorbeeld van een competentierapport is aan het draaiboek toegevoegd.

Het eindverslag en de bijhorende competentierapporten kunnen pas aan de sociale interventieadviseur overgemaakt worden na ondertekening door de klant zelf.