U bent hier

Tijdelijke werkervaring: Registreren / Registraties

Registreren in Mijn Loopbaan voor Partners

In het kader van TWE dient elke OCMW-medewerker te registreren in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). Hiervoor dient de OCMW-medewerker een opleiding te volgen, ook gebruikers die reeds in MLP registreren. Deze opleiding is specifiek uitgewerkt voor het TWE-Project. Alle noodzakelijke registraties worden tijdens deze opleiding toegelicht. Er worden in de eerste helft van 2017 tal van opleidingssessies georganiseerd. 

Vul per gebruiker dit formulier in. U kan het meerdere keren invullen. We hebben de contactgegevens nodig van de gebruiker, en de adresgegevens van uw OCMW.

Indien uw OCMW nog geen samenwerkingsovereenkomst met VDAB heeft afgesloten, kan u  de modelovereenkomst 'activering'  invullen. Voor ondersteuning  hierbij kan u terecht bij uw provinciale netwerkmanager lokale besturen. 
Alle info met betrekking tot "toegang tot mijn loopbaan voor partners" vindt u op https://partners.vdab.be/cvs/cvs_systoegang.shtml#gecertificeerd 

Registratie van de werkervaringsovereenkomst

De werkervaringsovereenkomst (WEO) dient afgesloten te worden bij de start van elke TWE-OCMW traject.
1. Indien u de MLP opleiding ikv TWE reeds kon volgen, kan u deze registraties zelf opnemen.
2. Indien u de MLP opleiding ikv TWE nog niet kon volgen, neemt VDAB  deze registratie voorlopig van u over. 
Werkwijze:

 • Wegens een opmerking van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wordt het gebruik van google forms stopgezet.

  • Je vult de velden van het excel-formulier in.
  • Je beveiligt je excel-bestand: Klik op Bestand > Info > Werkmap beveiligen > Versleutelen met wachtwoord.
  • Er verschijnt een dialoogvenster. Voer een wachtwoord in en klik op OK. Voer in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen het wachtwoord van de vorige stap opnieuw in.
  • Je stuurt dit bestand op naar tweregistratie@vdab.be
  • In een aparte (tweede) mail stuur je het paswoord van je bestand met verwijzing naar het bestand naar tweregistratie@vdab.be.
 • Om een aanvraag te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat de categorie werkzoekende in het dossier van betrokkene ingeschreven staat als 'werkzoekende ten laste van het OCMW' (categorie 05) staat. Let op, een aantal werkzoekenden moeten in hun categorie blijven staan. Controleer dit zeker vooraf, anders kunnen wij geen overeenkomst opmaken.
  Het gaat om:
  • werkzoekenden die (deeltijds) werkloosheidsuitkeringen ontvangen: cat.00
  • werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd: cat.02
  • werkzoekenden in deeltijds onderwijs: cat.11
  • van het recht op uitkering uitgesloten werkzoekenden: cat.14
  • deeltijdse werknemer met inkomensgarantie-uitkering: cat.80
  • werkzoekenden die deeltijds werken gedurende hun wachttijd: cat.82
 • De startdatum werkovereenkomst die u invult in het aanvraagdossier, is de datum die effectief in het MLP-dossier zal opgenomen worden.  Deze kan nooit voor de datum van aanvraag liggen. 
 • Gelieve uw aanvraag pas in te dienen als u zeker bent dat het traject TWE kan starten en de WEO effectief geregistreerd kan worden.
 • Onze back-office registreert de WEO in het MLP-dossier en bezorgt u aansluitend via e-mail een pdf van de werkervaringsovereenkomst.  Deze kan u afprinten en laten ondertekenen (opgelet, de eerste contracten worden pas opgemaakt op het moment dat dit wettelijk mogelijk is)

De bewaartijd van dit document is 10 jaar, startend vanaf het moment van beëindiging van het TWE-traject.

Registratie van een beroepsverkennende stage (BVS)  ikv TWE-OCMW

Opteert u ervoor om tijdens de eerste twee maanden van het traject een beroepsverkennende stage in te zetten, dan dient u ook hiervoor het bijhorende contract af te sluiten.  Ook dit contract dient aangemaakt te worden in Mijn Loopbaan voor Partners. Let er wel op dat er eerst een aanvraag WEO ingediend is. VDAB neemt ook deze registratie voorlopig van u over.
Werkwijze (wegens een opmerking van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wordt het gebruik van google forms stopgezet):

 • Je vult de velden van het excel-formulier in.
 • Je beveiligt je excel-bestand:
 • Klik op Bestand > Info > Werkmap beveiligen > Versleutelen met wachtwoord.
 • Er verschijnt een dialoogvenster. Voer een wachtwoord in en klik op OK. Voer in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen het wachtwoord van de vorige stap opnieuw in.
 • Je stuurt dit bestand op naar tweregistratie@vdab.be
 • In een aparte (tweede) mail stuur je het paswoord van je bestand met verwijzing naar het bestand en het stageplan van de beroepsverkennende stage naar tweregistratie@vdab.be.

OPGELET : Wenst u een beroepsverkennende stage op te starten buiten 'Tijdelijke werkervaring' richt u dan tot de lokale werkwinkel.

Mijn Loopbaan voor Partners

Mijn loopbaan voor partners: het project TWE 

Vormen van werkplekleren: inschrijving opleidingssessies

Via deze link schrijf je jezelf in voor een opleidingssessie 'vormen van werkplekleren'.
Tijdens deze opleiding leer je meer over

 • de beroepsverkennende stage
 • de werkervaringsstage
 • de opleidingsstage 
 • de individuele beroepsopleiding (IBO) (inleiding)

Het is aangewezen om zowel de opleiding 'Mijn Loopbaan voor partners (MLP)' als de opleiding 'vormen van werkplekleren' te volgen.

Wil je aan de slag met IBO ?
Dan volg je op een later tijdstip een specifieke module over IBO.