U bent hier

Tijdelijke werkervaring: samenwerking VDAB/OCMW

Afsprakenkader Tijdelijke Werkervaring

TWE is een maatregel die van toepassing zal zijn voor zowel leefloongerechtigden in art 60§7 als werkzoekenden.  
Net daarom werkte VDAB samen met een werkgroep van VVSG een gezamenlijk afsprakenkader uit voor wat betreft de instroomcriteria en de mijlpalen in het traject TWE. Dit afsprakenkader vormt de basis voor wat het draaiboek TWE moet worden. Het afsprakenkader "samenwerkingsstructuur" wordt eerstdaags door de werkgroep VDAB/VVSG gefinaliseerd. Eens dit document klaar, zal ook dat hier gepubliceerd worden.

Stappenplannen

Werkplekleren