U bent hier

Trajecttendering

Sinds 1 januari 2006 doet de VDAB een beroep op niet-commerciële en commerciële begeleidingsorganisaties om de begeleiding, opleiding en/of werkervaring van langdurig werkzoekenden te realiseren.

In deze aanbesteding wordt de volledige trajectbegeleiding toevertrouwd aan externe organisaties. De VDAB zorgt enkel voor de trajectbepaling.

De trajectbepaling gebeurt op basis van een oriënteringsprogramma waaraan de langdurig werkzoekende heeft deelgenomen. Tijdens het oriënteringsprogramma wordt een realistisch jobdoelwit bepaald en een actieplan of traject voorgesteld. Binnen een traject zijn tal van opleidings- en begeleidingsacties mogelijk. Voorbeelden zijn: sollicitatietraining, beroepsgerichte opleiding, persoonsgerichte vorming, opleiding en begeleiding op de werkvloer.

De Proeftuin Trajecttendering werd op 31 december 2009 definitief afgesloten. Vrijgave van de borgtocht mag via e-mail door de aanbieders aangevraagd worden aan het tenderteam op het email-adres trajecttendering@vdab.be. VDAB dankt de betrokken partners voor de constructieve samenwerking.

Contactpersonen:

Mireille Gillebeert
E-mail: trajecttendering@vdab.be
Tel. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22

Documenten

  • Globale evaluatie en aanbevelingen
    Het rapport bevat de globale evaluatie en aanbevelingen van de proeftuin trajecttendering.
  • Achtergrondrapport
    De evaluatie van de proeftuin trajecttendering dient informatie te verschaffen aan VDAB als beheersorgaan en aan de Vlaamse overheid als beleidsverantwoordelijke over het project en het proces van de uitbesteding voor curatieve trajecten voor werkzoekenden.

Draaiboek

Voorsteling van de aanbieders

Oudere documenten: