U bent hier

Kansengroepen in kaart

Met Kansengroepen in kaart (KIK) rapporteert de Studiedienst van VDAB over de verschillende kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Wat houdt het in?

  • De verschillende kansengroepen worden nauwgezet in kaart gebracht aan de hand van uiteenlopende arbeidsmarktindicatoren.
  • De bevindingen worden rijkelijk geïllustreerd met tabellen, grafieken en geografische kaarten.
  • De focus ligt vooral op de werkloosheidsgegevens.

Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in kaart Deze editie focust zich op de arbeidsmarktsituatie van laaggeschoolden. De huidige maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de beroepsbevolking. Een kwalitatieve vorming en opleiding zijn vandaag bijzonder belangrijk op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hierdoor hebben laaggeschoolden het steeds moeilijker om een job te vinden of te behouden.

Enkele vaststellingen:

  • Ongeveer 1 op 2 werkzoekenden is laaggeschoold, terwijl slechts 1 op 5 van de werkenden laaggeschoold is.
  • Iets meer dan de helft van de laaggeschoolde bevolking is aan het werk. Van de middengeschoolden verricht bijna 8 op 10 betaalde arbeid, en bij de hooggeschoolden stijgt het aandeel werkenden tot 86%.
  • Door de achteruitgang van de industriële tewerkstelling gaat de werkzaamheid van de laaggeschoolde mannen het sterkst achteruit. Toch zijn er nog steeds minder laaggeschoolde vrouwen aan het werk dan laaggeschoolde manner. Bij de hooggeschoolden zijn de sekseverschillen ondertussen al bijna verdwenen.
  • De kans om zonder diploma een succesvolle loopbaan uit te bouwen is voor de huidige generatie jongeren veel kleiner dan vroeger.
  • In en rond de Vlaamse centrumsteden zijn er relatief veel laaggeschoolde werkzoekenden. In Antwerpen en Genk is de concentratie het sterkst.

Download Kansengroepen in kaart - april 2013

Wil je een gedrukt exemplaar via de post ontvangen? Je kan dit bestellen tegen betaling.

Vorige edities