Dataset Recht op BTOM, collectief maatwerk of lokale diensteneconomie

In 2006 kreeg de Vlaamse overheid met het project Beter Bestuurlijk Beleid een nieuwe structuur. Beter Bestuurlijk Beleid was een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid transparanter en slagvaardiger moest maken.

Dit had tot gevolg dat de uitbetaling en opvolging van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) goedgekeurd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werden opgenomen door de VDAB.

Sinds juli 2014 kan er ook een inidicatie 'Multipele Problematieken' (MP) geregistreerd worden. Deze indicatie behoort niet tot de kansengroep PMAH (personen met een arbeidshandicap). De personen met ofwel een indicatie die tot de kansengroep PMAH behoort ofwel met een indicatie MP vormen samen de groep 'Personen met een Arbeidsbeperking' (PMAB).

In sommige situaties zal een traject naar werk maar slagen wanneer Bijzondere Tewerkstellingsonder-steunde Maatregelen worden toegekend aan de werkzoekende/werknemer/werkgever. Personen met een indicatie van arbeidshandicap kunnen een recht op een of meerdere BTOM's aanvragen. Personen met recht op BTOM verkregen door het VAPH (de zogenaamde W2- en W3-ticketten), behouden hun recht(en).

Metadata (pdf)

Opgelet: Door het downloaden van deze Open Data ga je akkoord met de licentievoorwaarden.

Download data (json, xml, php)