Dataset Studie schoolverlaters

De studie beantwoordt de vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.

Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.

Metadata (pdf)

Opgelet: Door het downloaden van deze Open Data ga je akkoord met de licentievoorwaarden.

Download data (json, xml, php)