Dataset Tewerkstellingscellen - Werknemers

De Tewerkstellingscellen (TWC) spelen een cruciale rol in het Vlaams Herstructureringsbeleid (zie "Nota betreffende het Vlaams Herstructureringsbeleid", op 19/5/2006 goedgekeurd door de Vlaamse Regering).

In Vlaanderen gaat bij een herstructurering prioritair de aandacht naar de hertewerkstelling van de werknemers getroffen door het collectief ontslag. Met een snelle opvang van de getroffen werknemers beoogt men een soepele overgang naar ander werk te bekomen.

De TWC zijn het instrument dat in Vlaanderen ter beschikking staat van alle werkgevers die hun ontslagen werknemers zo vlug mogelijk terug aan het werk willen helpen. De TWC vangen collectief ontslagen werknemers op, en dit zowel nà een herstructurering als na collectief ontslag.

Er zijn twee soorten TWC: 'permanente' en 'ad hoc‘:

  • De 15 permanente TWC (in april 2011) zijn geïnstalleerd en verspreid over heel Vlaanderen en behandelen vooral de kleinere faillissements- of herstructureringsdossiers.
  • De ad hoc TWC richten zich in principe naar de grote faillissementen en herstructureringen

Metadata (pdf)

Opgelet: Door het downloaden van deze Open Data ga je akkoord met de licentievoorwaarden.

Download data (json, xml, php)