U bent hier

VDAB papers

postitVDAB papers is een publicatie van de Studiedienst met gespecialiseerde informatie over de arbeidsmarkt.

Wat houdt het in?

  • In VDAB papers worden minder toegankelijke arbeidsmarktdata uitgebreid onderzocht. Dit gebeurt veelal met behulp van statistische analysetechnieken.
  • Interessant om te weten: de voornaamste conclusies van elke paper worden in VDAB onderzoekt ook op een bevattelijke manier voorgesteld aan een ruimer publiek.

Bewegingen tussen werkloosheid, werk en inactiviteit

Deze paper is het voorlopig sluitstuk van een groot onderzoek naar de dynamiek van de niet-werkende werkzoekenden. Zo’n 826.000 personen werden sinds 2007 opgevolgd tot juni 2011. Elke maand werd gekeken in welke toestand de personen zich bevonden (‘werkloos’, ‘werk’ of ‘geen werk’ ) en of deze situatie was gewijzigd ten opzichte van de vorige maand.

Enkele belangrijke vaststellingen:

  • bij een doorsnee persoon is de kans op overgang van werkloosheid naar tewerkstelling groter dan de kans op het tegenovergestelde: vanuit werk naar de werkloosheid.
  • bij jongeren is er een duidelijke tweedeling tussen hoog- en laaggeschoolden. De hooggeschoolden jongeren hebben aanzienlijk meer kans om vanuit werkloosheid (terug) aan de slag te gaan dan laaggeschoolden. Laaggeschoolden hebben bovendien meer kans om vanuit een job (terug) werkloos te worden dan de hooggeschoolden.
  • bij de ouderen zijn de kansen om vanuit een job (terug) werkloos te worden gelijk voor de leeftijdsklassen 45 tot 49-jarigen, 50 tot 54-jarigen en 55-plussers. De kans om vanuit werkloosheid (terug) aan de slag te gaan, daalt wel na 45. Vooral de 55-plussers hebben het moeilijk. De toestand ‘geen werk’ betekent voor hen veelal permanente inactiviteit.

Download VDAB paper nr. 6

Vorige edities