U bent hier

Sectorrapporten NACE

coverDe Studiedienst van VDAB biedt per sector een rapport aan dat toont wat er beweegt in de sector. Het geeft een beeld van de werkgelegenheid, de evolutie in het aantal jobs, de bedrijfsgrootte, de door VDAB ontvangen vacatures, de knelpuntproblematiek en de remediëring door IBO.

Wat houdt het in?

  • De sectorrapporten zijn gebaseerd zijn op de NACE-indeling. NACE is een classificatie die ondernemingen indeelt volgens economische activiteit. Deze indeling wijkt af van de indeling in paritaire comités die het departement WSE als basis gebruikt voor de sectorfoto’s die de sectoren in beeld brengt. Een paritair comité is een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst. Meer info over de indeling in paritaire comités. Aangezien de twee sectorindelingen niet helemaal overeenstemmen, zijn de cijfers in de sectorrapporten en de sectorfoto's niet perfect vergelijkbaar.
  • In het rapport “Sectoren in Vlaanderen” worden de sectoren met elkaar vergeleken.
  • Ieder rapport is opgemaakt volgens hetzelfde format zodat de gegevens onderling gemakkelijk kunnen vergeleken worden.
  • Als regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt is het voor VDAB belangrijk om een goed zicht te hebben op wat beweegt in de verschillende sectoren. Deze sectorrapporten, die in de toekomst nog
    meer relevante gegevens zullen bevatten, zijn hiervoor een eerste aanzet. Om beter te kunnen inspelen op lokale noden worden de gegevens ook nog eens vanuit een regionale invalshoek bekeken.

Download de rapporten: