U bent hier

Learn4Job: Erkenning van de opleiding voor werkzoekenden aanvragen (2)

Stap 2:  De administratie

  • Provincie-overschrijdende en/of Vlaamse opleidingsprojecten
De opleidingsverstrekker is verantwoordelijk voor het grootste deel van de administratie en registratie en maakt hiervoor gebruik van MLP (MijnLoopbaanvoorPartners), het vroegere CVS (Cliëntvolgsysteem).
Alle informatie hierover vind je terug via http://partners.vdab.be/cvs/cvs_systoegang.shtml.
Hou er rekening mee dat het verwerven van de toegang tot MLP enige tijd kan in beslag nemen.
Eénmaal je mag werken met MLP, kan je dit toepassen op verscheidene projecten in verscheidene regio’s op verschillende tijdstippen. Je moet niet per opleidingsvoorstel MLP aanvragen.
 
  • Regionale/plaatselijke/provinciale opleidingprojecten
Ook hier is de basisregel: gebruik maken van MLP (MijnLoopbaanvoorPartners).
Afhankelijk echter van de timing van het project, de duurtijd van de opleiding, bestaat de mogelijkheid dat VDAB een snelle oplossing zoekt, samen met de aanvrager.
De werkwijze kan op dit vlak verschillen van provincie tot provincie, maar VDAB zal altijd naar een snelle oplossing zoeken.
Wanneer de erkenning van de opleiding is goedgekeurd door de betrokken provincie, neemt VDAB asap contact op met de aanvrager om concrete afspraken te maken.