VDAB-kompas

Onze droom, onze missie, ons mantra, onze waarden en onze mensen: die vormen samen het VDAB-kompas.

Onze droom

Hoe ziet VDAB de wereld in de toekomst en waar willen we naartoe? 

We geloven in een wereld waarin iedereen een kans op een zinvolle en duurzame loopbaan heeft, in een maatschappij in beweging.

Werk zorgt voor welvaart en vrijwaart de sociale zekerheid. Werk maakt mensen gelukkig, biedt hen structuur, eigenwaarde en betrokkenheid bij de maatschappij. Elk talent telt, en daarom streven we naar een loopbaanperspectief voor elke burger en een perspectief op talent voor elke werkgever. We zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd raken door competentiegericht te matchen in functie van concrete loopbaankansen en we voorzien een passend aanbod waar burgers of werkgevers meer ondersteuning nodig hebben. 

Als arbeidsmarktregisseur doen we dit niet alleen, maar samen met een heel ecosysteem aan sterke, complementaire en expertisegedreven partners. Op die manier creëren we een dynamische arbeidsmarkt in een welvarend Vlaanderen.

Onze missie

Wat willen we bereiken in de wereld? Wat is onze rol in de samenleving? 

We doen iedereen bewegen! We helpen alle burgers bij het ontwikkelen van een zinvolle loopbaan. En dat doen we vanuit de overtuiging dat we ‘samen sterk voor werk’ zijn. Wij, VDAB’ers, zijn er samen met onze partners voor elk talent, voor elke burger en elke werkgever. 

Om onze droom te realiseren stellen we volgende missie voorop met drie centrale ambities:

 • Elk talent aan de slag, door een co-creatieve matching op maat, digitaal en op de werkvloer.
 • Een perspectief op elk talent voor elke werkgever.
 • Een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap voor elke burger.

VDAB wil op de meest efficiënte manier bijdragen aan het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het activeren van niet-beroepsactieven voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

We willen iedereen ondersteunen die werk heeft, geeft of zoekt. En daarom zetten we in op drie speerpunten.

 • Als regisseur en connector inspireren en proactief samenwerken en connecteren met een kwalitatief ecosysteem om samen doelstellingen te realiseren. 
 • Als dataregisseur een 'trusted advisor' zijn door het ontsluiten van nieuwe inzichten die burgers en werkgevers helpen om beter onderbouwde en duurzame keuzes te maken. 
 • Als excellente dienstverlener focussen op taken als inschatten, oriënteren, matchen, trajectbepaling en trajectopvolging, en leren uit resultaten. 

Ons mantra

Wat is onze strijdkreet?

Samen sterk voor werk! Want aan onze droom werken we allemaal samen: met onze partners, met de werkgevers en met alle Vlamingen.

Onze waarden

Wat vinden we belangrijk bij VDAB? Hoe gedragen we ons?

Hoe herken je VDAB’ers in beweging? Aan hun klantgerichtheid, openheid, eigenaarschap, positiviteit en loyaliteit! Op elk moment en in elke stap van onze dienstverlening vragen we ons af of we wel goed bezig zijn. Is wat ik doe wel helemaal KOEPL?

 • Staat mijn klant op nummer één? 
 • Ben ik open en betrokken naar mijn collega’s en klanten en in mijn samenwerking met partners?
 • Neem ik eigenaarschap op voor alles wat ik onderneem?
 • Heb ik een positieve en proactieve houding?
 • Ben ik loyaal tegenover klanten, partners en collega’s?

Onze mensen

Wat voor mensen werken er bij VDAB?

Onze mensen zijn gedreven, behulpzaam, empathisch en oplossingsgericht. Zo zetten ze elkaar, onze klanten en onze partners in beweging! VDAB’ers zetten gepassioneerd hun klanten voorop en verleggen zo een heleboel steentjes in hun loopbaan en hun leven.