U bent hier

Outplacement

In het kader van de zesde staatshervorming worden de gewesten bevoegd geworden voor enkele zaken rond outplacement.

Bevoegdheden

Het arbeidsrecht rond outplacement blijft federaal (in het bijzonder CAO's 51 en 82), maar de gewesten worden bevoegd voor:

  • de inhoudelijke vereisten die niet in cao's 51 en 82 vastliggen,
  • de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven, en
  • het opleggen van sancties aan werkgevers die geen outplacement aanbieden.

Concreet zal VDAB de eerste twee bevoegdheden op zich nemen: de inhoudelijke vereisten die niet in cao's 51 en 82 vastliggen en de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven. 

Eenheidsstatuut

Sinds 1 januari 2014 is de wet op het Eenheidsstatuut van toepassing. 

  • Dit betekent dat werknemers waarvan de opzegtermijn minstens 30 weken bedraagt recht hebben op outplacement, en dit ongeacht hun leeftijd. 
  • Werknemers die een opzegtermijn van minder dan 30 weken hebben, hebben enkel recht op outplacement als ze op het moment van het ontslag 45 jaar zijn én gedurende een jaar ononderbroken bij hun werkgever tewerkgesteld waren. 

Overname bevoegdheid

Voorlopig verandert er nog niets. Tot op het ogenblik dat de gewesten klaar zijn om deze bevoegdheden over te nemen blijven de federale instanties (FOD WASO en RVA) deze materie beheren. Bekijk de info van:

We geven meer info zodra duidelijk wordt wanneer VDAB deze bevoegdheden operationeel zal overnemen, of wanneer een wijziging wordt aangebracht aan deze materie.