Home

18 jobs voor Afdelingshoofd gevonden in Brussel (Regio)

Zoekopdracht

Trefwoord 18 jobs voor Afdelingshoofd gevonden in Brussel (Regio)

;

Vind een Job

18 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Program manager Enterprise Architect

PARADIGM in BRUSSEL
time Online sinds 20 juli 2024 - Vaste jobs

Program manager Enterprise Architect

Jouw bijdrage, jouw taken:

Als Program Manager zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden de volgende:

 • Je werkt samen met de directie om digitale transformatie-initiatieven te definiëren en te prioriteren in lijn met de doelstellingen.
 • Je zorgt ervoor dat de visie op het programma doeltreffend wordt gecommuniceerd aan alle betrokken partijen, waardoor een gemeenschappelijk begrip van de doelstellingen en resultaten wordt bevorderd.
 • Je definieert en onderhoudt een ge ntegreerd uitvoeringsplan van het programma, je volgt de voortgang op en plant de toekomstige voortgang terwijl je de roadmap ontwikkelt en up to date houdt.
 • Je definieert en onderhoudt een budgettaire basis voor het programma, je ziet toe op de werkelijke en toekomstige uitgaven.
 • Je coördineert verschillende projecten en subprogramma's door een goede samenwerking tot stand te brengen met de projectmanagers (IT/beroepen) en hun onderlinge afhankelijkheid.
 • Je zet een doeltreffende governancestructuur op en onderhoudt deze structuur, waarbij je ervoor zorgt dat de rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen duidelijk zijn gedefinieerd.
 • Je controleert en meet de realisatie van voordelen gedurende de gehele levenscyclus van het programma waarbij je een plan voor het realiseren van voordelen definieert en beheert.
 • Je identificeert, beoordeelt en beperkt op proactieve wijze de risico's en problemen op programmaniveau om de impact op de uitvoering van het programma te minimaliseren en veranderingen te bevorderen.
 • Je ziet toe op de goede opvolging van de kwaliteitsbeheerpraktijken om ervoor te zorgen dat de deliverables van het programma voldoen aan de gedefinieerde normen en verwachtingen.
 • Je werkt samen met de afdelingshoofden en de sponsor om ervoor te zorgen dat de projectteams over het nodige personeel en de nodige vaardigheden beschikken om het succes van de projecten te garanderen.
 • Je ziet toe op de naleving van de governancemechanismen die zijn ingesteld met externe partijen die een verantwoordelijkheid hebben in de realisatie van bepaalde projecten.
 • Je werkt mee aan het creëren en implementeren van de governancemechanismen wanneer deze governance nog niet is gedefinieerd.

Beleidsmedewerker

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL in ELSENE
time Online sinds 20 juli 2024 - Vaste jobs

De laatste jaren zijn de ethische verplichtingen voor onderzoekers steeds stenger geworden, zo bestaat er reeds enkele jaren wetgeving inzake experimenten op mensen en dieren, bescherming van de biodiversiteit en een wetgeving inzake producten voor dubbel gebruik.ook tijdschirften en financierders leggen steeds meer ethische verplichtingen op.Dit alles heeft een grote impact op onderzoek en de verplichtingen die een individuele onderzoeker moet nakomen.

De Research Policy Office, Legal and Ethics, heeft als doen onderzoekers wegwijs te maken en te ondersteunen in deze ethische en wettelijke verplichtingen.

Als beleidsmedewerker verbonden aan het departement research bij Research Policy Office ben je verantwoordelijk voor een zeer gevarieerd takenpakket.

 • verzamelen, interpreteren, bewerken en aanleveren van informatie over relevante ontwikkelingen binnen het beleidsdomeinkennisveiligheid, wetenschappelijk ethiek en integriteit.
 • Vertegenwoordigen van VUB op gemeenschapsniveau bij FLIR en FWO.(deelname vergaderingen, opvolgen beleid,.)
 • Opvolgen en indien nodig het bijstellen van bestaande beleid rond de ethische commissies binnen de dienst RESEARCH.
 • Opmaak van beleidsvoorbereidende documenten, richtlijnen voor onderzoekers.
 • Secretarisrol voor de Ethics Committee Dual Technologies, Military Research & Misuse (inhoudelijk organiseren van de zittingen; opmaak en verspreiding van de agenda, onderwerpen en besluiten; opvolging van dossiers.)
 • Adviseren en ondersteunen van onderzoekers in hun ethische adviesaanvragen en het beantwoorden van inhoudelijke vragen en zaken betreffende ethiek.
 • Organiseren van infosessies en trainingen rond ethiek voor alle onderzoekers en verspreiden van relevante informatie op interne en externe webpagina's

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan Liesbeth Lemmens, afdelingshoofd van Research Policy Office en werk je nauw samen met je medecollega's binnen onze cel en de leden van de ethische commissies.

Voor deze functie zal Brussels Humanities and Science campus te Etterbeek je thuisbasis worden, in combinatie met thuiswerk.

Beleidsmedewerker

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) in ELSENE
time Online sinds 18 juli 2024 - Vaste jobs

De laatste jaren zijn de ethische verplichtingen voor onderzoekers steeds stenger geworden, zo bestaat er reeds enkele jaren wetgeving inzake experimenten op mensen en dieren, bescherming van de biodiversiteit en een wetgeving inzake producten voor dubbel gebruik.ook tijdschirften en financierders leggen steeds meer ethische verplichtingen op.Dit alles heeft een grote impact op onderzoek en de verplichtingen die een individuele onderzoeker moet nakomen.

De Research Policy Office, Legal and Ethics, heeft als doen onderzoekers wegwijs te maken en te ondersteunen in deze ethische en wettelijke verplichtingen.

Als beleidsmedewerker verbonden aan het departement research bij Research Policy Office ben je verantwoordelijk voor een zeer gevarieerd takenpakket.

 • verzamelen, interpreteren, bewerken en aanleveren van informatie over relevante ontwikkelingen binnen het beleidsdomeinkennisveiligheid, wetenschappelijk ethiek en integriteit.
 • Vertegenwoordigen van VUB op gemeenschapsniveau bij FLIR en FWO.(deelname vergaderingen, opvolgen beleid,.)
 • Opvolgen en indien nodig het bijstellen van bestaande beleid rond de ethische commissies binnen de dienst RESEARCH.
 • Opmaak van beleidsvoorbereidende documenten, richtlijnen voor onderzoekers.
 • Secretarisrol voor de Ethics Committee Dual Technologies, Military Research & Misuse (inhoudelijk organiseren van de zittingen; opmaak en verspreiding van de agenda, onderwerpen en besluiten; opvolging van dossiers.)
 • Adviseren en ondersteunen van onderzoekers in hun ethische adviesaanvragen en het beantwoorden van inhoudelijke vragen en zaken betreffende ethiek.
 • Organiseren van infosessies en trainingen rond ethiek voor alle onderzoekers en verspreiden van relevante informatie op interne en externe webpagina's

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan Liesbeth Lemmens, afdelingshoofd van Research Policy Office en werk je nauw samen met je medecollega's binnen onze cel en de leden van de ethische commissies.

Voor deze functie zal Brussels Humanities and Science campus te Etterbeek je thuisbasis worden, in combinatie met thuiswerk.