Home

503 jobs voor bedrijfskundige gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 503 jobs voor bedrijfskundige gevonden

Vind een Job

503 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Coördinator kwaliteitszorg studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID in KORTRIJK
time Online sinds 2 juli 2024 - Tijdelijke jobs

Deze opdracht situeert zich binnen het domein kwaliteitszorg van de dienst onderwijsbeleid.Je werkt onder de leiding van de domeincoördinator kwaliteitszorg en maakt deel uit van de expertisegroep kwaliteitszorg.

Takenpakket:

Je zal vooral bacheloropleidingen in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde ondersteunen en begeleiden in kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging:

- De interne kwaliteitszorg van de opleidingen organiseren en ondersteunen (opmaken van jaarplannen, organiseren van bevragingen en focusgesprekken, …) via samenwerking met de groepsdirecteur, de opleidingshoofden en de onderwijsondersteuners;
- De werking en realisatie van de vorderingen van het kwaliteitszorgbeleid en het onderwijsbeleid in de opleidingen rapporteren, registreren en archiveren;
- Het proces van een toets nieuwe opleiding (TNO) van nieuwe bacheloropleidingen begeleiden en opvolgen in samenwerking met de groepsdirecteur, het opleidingsteam en de onderwijsondersteuners;
- Het schrijfproces van Kritische Reflecties coördineren in samenwerking met de groepsdirecteur, het opleidingshoofd en de onderwijsondersteuners;
- Het proces van een visitatie en/of een opleidingsaudit ondersteunen;
- Je professionaliseert met betrekking tot kwaliteitszorg in het hoger onderwijs;
- Je neemt actief deel aan permanente onderwijscommissies, vergaderingen van het opleidingsmanagementteam en opleidingsvergaderingen wanneer nodig;
- Je neemt actief deel aan de overlegmomenten van de expertisegroep kwaliteitszorg door expertise te delen en constructief samen te werken met de andere leden van het KZ-team;
- Vanuit je eigen talenten en opgebouwde expertise ondersteun je en geef je het VIVES-brede onderwijsbeleid mee vorm door samenwerking met de andere onderwijsondersteuners van de dienst onderwijsbeleid.