Home

161 jobs voor Lector gevonden in West-Vlaanderen (Provincie)

Zoekopdracht

Trefwoord 161 jobs voor Lector gevonden in West-Vlaanderen (Provincie)

;

Vind een Job

161 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

(Praktijk)lector HVAC-energie-RESCert

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID in KORTRIJK
time Online sinds 4 juli 2024 - Tijdelijke jobs

- Je geeft les in de navormingen die al of niet gecertificeerd zijn, bij voorkeur ‘s avonds of op zaterdag;
- Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv projecten, organisatie navorming, vergaderingen,);
- Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam;
- Je werkt samen met de coördinator bij het opstellen van de jaarplanning, rekening houdend met interne en externe docenten;
- Je vervangt, indien nodig, de coördinator als de contactpersoon bij de bevoegde overheidsinstanties of organisaties:
- Je werkt je bij en bent steeds mee met de veranderingen in de wet- en/of regelgeving;
- Je vertegenwoordigt VIVES Continue Technologie tijdens vergaderingen van de overheidsinstanties (VEKA) binnen HVAC of waar het van toepassing is.Steeds in overleg met de hoofdcoördinator.Je bent hierbij een ambassadeur van VIVES;
- Je zorgt er mee voor dat nieuwe opleidingen en examens de nodige erkenningen verkrijgen;
- Je zorgt er mee voor dat de opleidingen en examens in de planning van de overheid komen en tijdig aangemeld zijn;
- Je zorgt er mee voor dat bestaande opleidingen en examens de nodige erkenningen behouden en stuurt de opleiding bij indien nodig;
- Voor de opleiding waarvoor dit van toepassing is, stuur je de resultaten van de cursisten door zoals verwacht door de overheid of organisatie;
- Je volgt de huidige en toekomstige erkenningen en hernieuwingen van je docenten op;

- Je nodigt de voorzitter van de examens of examencommissies uit en stelt deze samen;
- Je overlegt met de (hoofd)coördinator op wekelijkse basis;
- Je neemt deel aan periodiek overleg met het team (docenten, administratie, facturatie);
- Je start, indien nodig, de opleidingen ’s avonds op;
- Je helpt mee de kwaliteit en veiligheid van de opleidingen te bewaken volgens het kwaliteits- en veiligheidskader van VIVES;
- Je draagt de VIVES-waarden uit:
- Je zorgt voor tijdige, transparante en verzorgde communicatie met collega’s en cursisten;
- Je respecteert de GDPR-wetgeving;
- Je zet mee in op digitalisering;

- Je werkt vlot samen met andere diensten binnen VIVES en VIVES Continue: administratie, facturatie, marketing, IT;
- Je kan een kostprijsberekening per ingerichte opleiding opmaken;
- Je schrijft samen met de (hoofd)coördinator vacatures uit voor nieuwe docenten ;
- Je contacteert fabrikanten in functie van nieuwe toestellen en het up to date houden van het labo;
- Je staat in voor de promotie van je opleidingen en bij uitbreiding het ganse VIVES Continue aanbod.

Opleidingshoofd graduaat elektromechanische systemen

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID in KORTRIJK
time Online sinds 7 juli 2024 - Tijdelijke jobs

We zijn op zoek naar een drijvende kracht achter onze graduaatsopleiding elektromechanische systemen.

Plaats in de organisatie als opleidingshoofd

- Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de groepsdirecteur;
- Je staat aan het hoofd van de graduaatsopleiding elektromechanische systemen.
- Je maakt deel uit van het onderwijsmanagementteam (OMT) onder voorzitterschap van de groepsdirecteur;
- Je bent, naast de groepsdirecteur, het aanspreekpunt voor opdrachthouders vanuit de algemene VIVES-werking.

Functie-inhoud als opleidingshoofd

- Je staat in voor de dagdagelijkse operationele werking van de opleidingen, zowel naar studenten als naar docenten;
- Je bouwt samen met een kernteam van docenten deze opleidingen uit;
- Je stuurt de docenten van de opleidingen aan en je bent hun eerste aanspreekpunt;
- Je werkt nauw samen met de groepsdirecteur en de andere leden van het OMT;
- Je bent voorzitter van de desbetreffende opleidingsraad;
- Je bent betrokken bij de aanwerving van medewerkers voor de opleidingen;
- Je voert functioneringsgesprekken met je docenten en ondersteunt je team waar nodig;
- In overleg met de groepsdirecteur ben je betrokken bij de verdeling van opdrachten;
- Je stimuleert, coacht, waardeert en respecteert alle medewerkers en gaat op een positieve manier om met diversiteit bij collega’s en studenten;
- Je staat in voor de onderwijskundige realisatie van het curriculum en de follow-up van de onderwijsactiviteiten binnen de opleidingen, je concretiseert de beleidslijnen voor de opleidingen conform het onderwijsbeleidsplan en de bestaande afspraken binnen VIVES enerzijds en de strategische en operationele doelstellingen van de opleiding anderzijds.Hierbij word je administratief en onderwijskundig ondersteund;
- Je bewaakt de kwaliteit van de opleidingen en zorgt voor het correct nakomen van gemaakte afspraken en een correcte toepassing van het onderwijsexamenreglement;
- Je stimuleert en implementeert de verdere ontwikkeling van interne kwaliteitszorg binnen de opleidingen conform het kwaliteitsbeleid van de hogeschool;
- Je promoot kritische reflectie en (onderwijs)vernieuwing en ondersteunt de professionalisering van medewerkers.

Opleidingshoofd bachelor elektromechanica

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID in KORTRIJK
time Online sinds 7 juli 2024 - Tijdelijke jobs

We zijn op zoek naar een drijvende kracht achter onze bacheloropleiding elektromechanische systemen.

Plaats in de organisatie als opleidingshoofd

- Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de groepsdirecteur;
- Je staat aan het hoofd van de graduaatsopleiding elektromechanische systemen.
- Je maakt deel uit van het onderwijsmanagementteam (OMT) onder voorzitterschap van de groepsdirecteur;
- Je bent, naast de groepsdirecteur, het aanspreekpunt voor opdrachthouders vanuit de algemene VIVES-werking.

Functie-inhoud als opleidingshoofd

- Je staat in voor de dagdagelijkse operationele werking van de opleidingen, zowel naar studenten als naar docenten;
- Je bouwt samen met een kernteam van docenten deze opleidingen uit;
- Je stuurt de docenten van de opleidingen aan en je bent hun eerste aanspreekpunt;
- Je werkt nauw samen met de groepsdirecteur en de andere leden van het OMT;
- Je bent voorzitter van de desbetreffende opleidingsraad;
- Je bent betrokken bij de aanwerving van medewerkers voor de opleidingen;
- Je voert functioneringsgesprekken met je docenten en ondersteunt je team waar nodig;
- In overleg met de groepsdirecteur ben je betrokken bij de verdeling van opdrachten;
- Je stimuleert, coacht, waardeert en respecteert alle medewerkers en gaat op een positieve manier om met diversiteit bij collega’s en studenten;
- Je staat in voor de onderwijskundige realisatie van het curriculum en de follow-up van de onderwijsactiviteiten binnen de opleidingen, je concretiseert de beleidslijnen voor de opleidingen conform het onderwijsbeleidsplan en de bestaande afspraken binnen VIVES enerzijds en de strategische en operationele doelstellingen van de opleiding anderzijds.Hierbij word je administratief en onderwijskundig ondersteund;
- Je bewaakt de kwaliteit van de opleidingen en zorgt voor het correct nakomen van gemaakte afspraken en een correcte toepassing van het onderwijsexamenreglement;
- Je stimuleert en implementeert de verdere ontwikkeling van interne kwaliteitszorg binnen de opleidingen conform het kwaliteitsbeleid van de hogeschool;
- Je promoot kritische reflectie en (onderwijs)vernieuwing en ondersteunt de professionalisering van medewerkers.