Home

119 jobs voor medewerker intake gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 119 jobs voor medewerker intake gevonden

Vind een Job

119 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Medewerker aanmeldingscel en intaker Assessmentteam PAKT

KARUS in MELLE
time Online sinds 7 mei 2024 - Tijdelijke jobs

Het Assessmentteam van het PAKT richt zich tot personen vanaf 16 jaar met een(vermoeden van) psychisch/psychiatrische problematiek en/of tot hun (professioneel)netwerk.En biedt de volgende modules aan: (telefonisch)advies, netwerkontwikkeling en ondersteuning, zowel professioneel netwerk als mantelzorgers, coaching eerstelijnsdiensten, indicatiestelling voor begeleiding aan huis door MOBil-team langdurige zorg, vorming en intervisie

Om het MOBil-team te versterken, zoeken wij een enthousiaste:

jouw functie

Als medewerker aanmeldingscel Assessmentteam 50%:

  • Sta je in voor de administratieve verwerking van de aanmeldingen bij het Assessmentteam
  • Je voert de aanmeldingen nauwgezet in het elektronisch patiëntendossier.
  • Je staat verwijzers, familie en cliënten te woord bij vragen rond aanmeldingen bij het Assessmentteam.
  • Je doet aan vraagverheldering en geeft telefonisch advies of verwijst door waar mogelijk.
  • Je werkt nauw samen met je collega’s uit de aanmeldingscel en het ruimere Assessmentteam

Als intaker Assessmentteam 20%:

  • Sta je in voor adviesgesprekken aan huis bij mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid en mensen met psychische problemen die moeilijk in zorg geraken.
  • Je kan mensen begeleiden in het proces voorafgaand aan een begeleiding binnen een mobiel team.
  • Je werkt nauw samen met het steunsysteem en het professioneel netwerk (van huisartsen, thuiszorgdiensten, psychiatrische ziekenhuizen, …).Je kan hier coachend en adviserend optreden.
  • Je geeft vorming aan eerste lijnsdiensten rond ernstige psychiatrische aandoeningen en begeleidt intervisiemomenten.

Coördinator Data

UZ BRUSSEL in JETTE
time Online sinds 24 mei 2024 - Vaste jobs
Het dataloket valt binnen het overkoepelende intakeproces van IT en aligneert met de daar vastgelegde krijtlijnen.Data Operations: Aansturen van de klinische data architectuur en infrastructuur voor een veilig en efficiënt management van klinische data, met aandacht voor gecoördineerde self service componenten.Uitbouwen interne data community en samenwerking: Animeren van een data community en werkgroepen om een data gedreven cultuur binnen UZ Brussel te stimuleren.Uitbouwen externe data samenwerkingen: het ontwikkelen en uitdragen van een duidelijke en herkenbare 'data identiteit' die de expertise en innovatie op het gebied van data binnen UZ Brussel weerspiegelt.De zichtbaarheid en het begrip van onze data capaciteiten vergroten, strategieën implementeren om onze projecten op het gebied van data zowel binnen de organisatie als naar de bredere gemeenschap en potentiële partners te communiceren; onderhouden van contacten met academische onderzoeksgroepen en externe partners voor samenwerkingen.Faciliteren adoptie artificiële intelligentie: door het ter beschikking stellen van pragmatische methodologieën die tot een duurzame adoptie van AI leiden, in ondersteuning van de diensten van het ziekenhuis en de IT dienstVerhogen data literacy: Stimuleren van datageletterdheid onder medewerkers door het aanbieden van coaching, tooling en trainingHet aansturen van data projecten als projectmanagerAansturen van je team: Leidinggeven aan een team van data engineers en data stewards.