Home

868 jobs voor sociaal werker gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 868 jobs voor sociaal werker gevonden

Vind een Job

868 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Maatschappelijk werker

UNIVERSITAIR PSYCHIATRISCH CENTRUM KU LEUVEN in KORTENBERG
time Online sinds 24 juni 2024 - Vaste jobs

Het competentiecentrum sociaal werk van het Universitair Psychiatrisch Centrum KULeuven zoekt zowel voor campus Kortenberg, als campus Leuven meerdere maatschappelijk werkers, voor de dienst ouderenpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en in het bijzonder voor onze dienst kinder-en jeugdpsychiatrie.


Jobomschrijving

  • Je wil je als maatschappelijk werker inzetten voor patiënten, die behandeling zijn in het UPC KU Leuven
  • Je hebt interesse voor psychiatrisch maatschappelijk werk, individuele trajectbegeleidingen en het geven van groepssessies
  • Je hebt aandacht voor en wil bijdragen aan de (financiële) toegankelijkheid van zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid
  • Je geeft patiënten en hun naasten van bij de aanvang van de opname uitleg over desociaal-administratieve en financiële aspecten ten gevolge van de ziekte enopname
  • Je informeert de patiënt over zijn sociale rechten en ondersteunt hem indien nodig bij het aanvragen van deze rechten
  • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarbij je vanuit jouw expertise kijkt naar de impact van de ziekte en behandeling op alle domeinen van het dagelijks leven
  • Je brengt samen met de patiënten via een sociale anamnese zijn hulpvraag in kaart en zoekt rekening houdend met hun graad van zelfredzaamheid uit wat er mogelijk en nodig is op vlak van o.a.wonen, inkomen en beheer, opleiding/school, werk, vrije tijd, professionele ondersteuning
  • Je ondersteunt en begeleidt de patiënt op vlak van maatschappelijk werk intensief tijdens zijn behandeltraject via meerdere individuele gesprekken, huisbezoeken op indicatie, zorgoverleg, etc
  • Je werkt in afstemming met het multidisciplinair team, waarvan je deel uitmaakt; intensief samen met het informeel en formeel netwerk van de patiënt
  • Je verzekert mee de continuïteit van onze hulpverlening over afdelingen heen bij afwezigheid van collega’s