Home

97 jobs voor Vakantiewerk gevonden in Hasselt (3500)

Zoekopdracht

Trefwoord 97 jobs voor Vakantiewerk gevonden in Hasselt (3500)

;

Vind een Job

97 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Zorgbegeleider voor studenten met een functiebeperking

HOGESCHOOL PXL in HASSELT
time Online sinds 10 juli 2024 - Vaste jobs

De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.
Ze is vanuit een innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijsbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijkgeïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals die disciplinair goed zijn opgeleid.Professionals met empathie en passie die ondernemend en innovatief zijn en in staat zijn om multidisciplinair samen te werken en een (internationaal ) netwerk uit te bouwen.
De directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt gebruik van haar onderwijskundige expertise om de opleidingen te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen met betrekking tot onderwijsontwikkeling & -innovatie, onderwijsorganisatie, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen

Het studentenbeleid is gericht op diverse doelgroepen en garandeert maximale ontwikkelingskansen via een krachtige leeromgeving en een gericht in-, door- en uitstroombeleid.

De dienst Studentenbegeleiding en Studievoortgang staat in voor de begeleiding van de student bij zijn instroom, doorstroom en uitstroom en dit door middel van studieloopbaanbegeleiding en de nodige ondersteuning van de student op vlak van studievaardigheden en mentaal welbevinden.


Jobomschrijving

 • Je begeleidt en ondersteunt studenten met een functiebeperking op maat waarbij je streeft naar maximale ontwikkelingskansen van de student.
 • Je voert individuele assessmentgesprekken waarbij je de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften (wonen/opleiding/mobiliteit) van de student met een functiebeperking analyseert.
 • Je kan vanuit dit assessment een handelingsplan opmaken inzake redelijke aanpassingen en onderwijsleermiddelen.
 • Je informeert de student met een functiebeperking over het begeleidingsaanbod en volgt dit op.
 • Naast studiebegeleiding van de student met een functiebeperking, volg je ook de relatie van de student met zijn/haar studiegenoten en docenten op zodat hij/zij zich op de hogeschool kan handhaven en zelf optimaal voor zijn/haar noden kan opkomen.
 • Je gaat in overleg met alle stakeholders en betrokkenen (coördinator studentenondersteuning en zorg, docenten, opleidingshoofd, studentondersteuners/trajectbegeleiders ) en werkt vanuit een systemische invalshoek en in functie van inclusief onderwijs.
 • Je stemt je algemene aanpak af op de individuele noden van de student en zijn context.
 • Je deelt je (handicap specifieke) expertise met andere actoren in het student support model van Hogeschool PXL :
  • Je ondersteunt het docententeam in de begeleiding van studenten met een functiebeperking.
  • Je neemt deel aan de intervisie van de zorgbegeleiders en de studentenondersteuners.
  • Je neemt deel aan de intervisiemomenten van het SIHO.
 • Je rapporteert aan de directeur Onderwijs en Studentenbeleid.