U bent hier

Voorwaarden niet-erkend

Klap alles open
Studie hoger onderwijs 
 • Je studie leidt tot een diploma hoger onderwijs en wordt door een gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend.
  • Je hebt nog geen diploma of getuigschrift hoger onderwijs (of hoger), of je hebt wel al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, maar je beantwoordt aan één van deze voorwaarden.
   • Je diploma biedt volgens VDAB weinig kansen op de arbeidsmarkt of is verouderd.
   • Je diploma leidt naar jobs die je niet meer kan uitoefenen door medische, psychische of psychosociale problemen, of doordat je minstens drie jaar aan een stuk niet gewerkt hebt.
   • Je bent ouder dan 50 jaar.
   • Je hebt een carrièrewending gemaakt die niet aansluit bij je diploma en wil hierin verdergaan door een opleiding hoger onderwijs te volgen.
   • Je bent als werknemer met een opleiding hoger onderwijs gestart in functie van je carrièrewending en wil deze opleiding afwerken.
   • Je hebt als werknemer loopbaanbegeleiding gevolgd waaruit bleek dat een opleiding hoger onderwijs aangewezen is voor je carrièrewending. Je bent nadien werkzoekend geworden en wil deze opleiding alsnog volgen.
   • Je kan aantonen dat je kansen op werk sterk vergroten door een opleiding hoger onderwijs te volgen.
  • Je bent niet ingeschreven als vrije leerling en neemt deel aan de activiteiten die opgelegd worden door het studieprogramma.
  • Je beëindigde je studies of leertijd minstens twee jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.
  Studie secundair onderwijs
  • Je studie leidt tot een diploma secundair onderwijs en wordt door een gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend.
  • Je beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het secundair onderwijs.
  • Je bent niet ingeschreven als vrije leerling en neemt deel aan de activiteiten die opgelegd worden door het studieprogramma.
  • Je beëindigde je studies of leertijd minstens één jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.
  • Je hebt nog niet eerder een vrijstelling gekregen van VDAB of RVA voor het volgen van een studie secundair onderwijs.
  • Kies je voor een studie bij een Centrum voor volwassenonderwijs (CVO), dan volg je de algemene vorming.
  Stage bij een activiteitencoöperatie
  • Je behoort tot de doelgroep van moeilijk te plaatsen werklozen of andere kansengroepen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie.
  • De activiteitencoöperatie is erkend conform artikel 81, §3, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III).
  Getuigschrift om een zelfstandig beroep uit te oefenen
  • Je beëindigde je studies of leertijd minstens twee jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.
  • Je hebt nog niet eerder een vrijstelling gekregen van VDAB of RVA voor het volgen van een middenstandsopleiding.
  Alternerende opleiding
  • Je opleiding leidt tot een beroepskwalificatie. Een beroepskwalificatie toont aan dat je over de nodige competenties beschikt om een beroep uit te oefenen.
  • Je beschikt niet over een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs.
  • Je beëindigde je studies of leertijd minstens één jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.
  • Je hebt nog niet eerder een vrijstelling gekregen van VDAB of RVA voor het volgen van een alternerende opleiding.
  • Je vraagt de vrijstelling van beschikbaarheid aan vóór je studie van start gaat.
  • De enige financiële voordelen die je tijdens de opleiding ontvangt zijn vergoedingen ten laste van de werkgever (overeenkomstig de reglementering rond alternerende opleidingen).
  Opleiding, studie of stage in het buitenland
  • Deze opleiding, studie of stage bestaat niet in België.
  • Je hebt nog geen diploma of getuigschrift hoger onderwijs (of hoger), of je hebt wel al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, maar je beantwoordt aan één van deze voorwaarden.
   • Je diploma biedt volgens VDAB weinig kansen op de arbeidsmarkt of is verouderd.
   • Je diploma leidt naar jobs die je niet meer kan uitoefenen door medische, psychische of psychosociale problemen, of doordat je minstens drie jaar aan een stuk niet gewerkt hebt.
   • Je bent ouder dan 50 jaar.
   • Je hebt een carrièrewending gemaakt die niet aansluit bij je diploma en wil hierin verdergaan door een opleiding hoger onderwijs te volgen.
   • Je bent als werknemer met een opleiding hoger onderwijs gestart in functie van je carrièrewending en wil deze opleiding afwerken.
   • Je hebt als werknemer loopbaanbegeleiding gevolgd waaruit bleek dat een opleiding hoger onderwijs aangewezen is voor je carrièrewending. Je bent nadien werkzoekend geworden en wil deze opleiding alsnog volgen.
   • Je kan aantonen dat je kansen op werk sterk vergroten door een opleiding hoger onderwijs te volgen.
  • Je beëindigde je studies of leertijd ten minste twee jaar op de dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt. De vrijstelling voor een opleiding, studie of stage in het buitenland is maximaal drie maanden geldig. Daarna moet je zelf een verlenging aanvragen. Deze verlenging bedraagt maximaal negen maanden.
  • Je verblijft tijdens je studie, opleiding of stage in het buitenland.
  Andere opleiding, studie of stage
  • Je vraagt de vrijstelling aan vóór de opleiding, studie of stage van start gaat.
  • VDAB oordeelt dat de opleiding, studie of stage die je wil volgen, past in je traject naar werk.
  • Tijdens de opleiding, studie of stage blijf je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en houd je je aan de afspraken die de bemiddelaar met jou heeft gemaakt. 

  Let op: volg je een beroepsinlevingsstage (BIS), dan moet de werkgever waarbij je de stage volgt een opleidingplan voor jou opstellen en dit laten goedkeuren door VDAB. Is er geen goedgekeurd opleidingsplan, dan kan je geen vrijstelling krijgen.