U bent hier

Welkom bij VDAB

Terugblikkend op het voorbije jaar, zien we dat we al een hele weg afgelegd hebben, maar ook nog een heel parcours voor de boeg hebben. Voor jullie integratie hadden we het perfecte plaatje voor ogen, een “ideale tijdslijn” die achteraf niet haalbaar bleek. De acties met betrekking tot jullie integratie die we dit jaar plannen, krijgen meer en meer vorm. 

Komend jaar willen we werk maken van mekaar leren kennen.  We willen jullie laten kennismaken met de visie van VDAB, met onze manier van werken en willen jullie ook persoonlijk als professional leren kennen, voeling krijgen met wat jullie motiveert en stimuleert. 
Daarnaast hebben we ook  al een aantal stappen gezet om de nieuwe maatregel Tijdelijke werkervaring vorm te geven. Op 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota  “Naar een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring” goed. Alle informatie over de geplande acties en ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe maatregel vinden jullie verder op deze site terug.

De hervorming van het PWA-stelsel werd uitgewerkt in een aparte nota, de “conceptnota hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument “Wijk-werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid.  Deze nota werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 maart 2016.  Een samenvatting van deze nota vinden jullie in de rubriek “Staatshervorming”

Team Staatshervorming