U bent hier

Werk en zorg

Het decreet werk- en zorgtrajecten van 25 april 2014 voorziet in een gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Op 13/10/2017 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het uitvoeringsbesluit van dit decreet werk- en zorgtrajecten. Naar aanleiding van enkele wijzigingen aan het BVR volgde op 8/12/2017 een tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. Een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt verwacht in januari 2018.
Meer informatie vind je in:

Welke werkzoekenden komen in aanmerking voor dit aanbod van werk- en zorgtrajecten?

Werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die omwille van die redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Welke werk- en zorgtrajecten zullen uitgewerkt worden?

  • Activeringstrajecten
  • Aanbod breed onthaal
  • Arbeidsmatige activiteiten

Elke traject biedt je een overzicht beleidskader, FAQ, praktisch opweg naar en nuttige adressen.

Infosessies