U bent hier

Aanbod breed onthaal

Algemene info

Dit zijn korte trajecten waarin werkzoekenden met MMPPS problemen georiënteerd kunnen worden naar hulpverlening, een beter passend uitkeringsstelsel en mogelijk ook naar onbetaalde vormen van participatie in de samenleving.

 

Voor welke werkzoekenden

Werkzoekenden waarvan VDAB inschat dat bemiddeling naar werk voorlopig niet zinvol is wegens teveel problemen op andere levensdomeinen.

 

Doel van het aanbod breed onthaal:

  • Het verkennen van de zorgbehoeften van de werkzoekende en het toeleiden naar zorg/hulpverlening op maat
  • Het persoonlijk coachen van de deelnemer in functie van maatschappelijke participatie (vb. arbeidsmatige activiteiten)
  • Het informeren van de werkzoekende over zijn sociale grondrechten (tegemoetkomingen, uitkeringen, premies, enz) en hen ondersteunen bij het realiseren van deze grondrechten.

 

Timing

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceerde een projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien. 

De projecten kunnen lopen van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020.

 

Beleidskader en documenten

Meer informatie over de projectoproep vind je hier: https://www.departementwvg.be/projectoproep-niet-toeleidbaren

 

Veelgestelde vragen

FAQ over het aanbod breed onthaal voor werkzoekenden die worden toegeleid vanuit VDAB

 

Nuttige contactadressen

zorgenwerk@wvg.vlaanderen.be