U bent hier

Werkhervattingstoeslag

Ben je 55 jaar of ouder en vind je opnieuw werk? Misschien heb je recht op een werkhervattingstoeslag.

Voorwaarden voor een werkhervattingstoeslag als loontrekkende of statutair personeelslid 

 • Je bent minstens 55 jaar oud.
 • Je was werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van je wil.
 • Je kan minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen.
 • Je hebt geen aanvullende vergoeding genoten in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
 • Je bent in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de werkhervatting niet in dienst geweest van dezelfde werkgever of van de groep waartoe je nieuwe werkgever behoort.

Voorwaarden voor een werkhervattingstoeslag als zelfstandige

 • Je bent minstens 55 jaar oud.
 • Je was werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van je wil.
 • Je kan minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen.
 • Je hebt geen aanvullende vergoeding genoten in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
 • Je bent actief ls zelfstandige in hoofdberoep in de maand waarvoor je de toeslag aanvraagt.
 • Je kan bewijzen dat je aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
 • Heb je gewerkt voor een werkgever? Dan mag je tijdens de 6 maanden die volgen op deze periode geen enkele prestatie als zelfstandige leveren ten voordele van deze werkgever of van de groep waartoe deze werkgever behoort.

Meer info over de voorwaarden, de hoogte van de premie en het aanvragen van de premie vind je op rva.be.