U bent hier

Werkhervattingstoeslag

Ben je 55 jaar of ouder en hervat je het werk als loontrekkende, statutair personeelslid of zelfstandige na een periode van volledige werkloosheid? Dan kom je in aanmerking voor een werkhervattingstoeslag die RVA je toekent. 

Voorwaarden voor een werkhervattingstoeslag als loontrekkende of statutair personeelslid 

  • Je bent minstens 55 jaar oud op de laatste dag van de maand van de werkhervatting 
  • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.
  • Je bent in de loop van de zes maanden voorafgaand aan de werkhervatting niet in dienst geweest van dezelfde werkgever of van de groep waartoe je nieuwe werkgever behoort.
  • Je hebt de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt en hebt geen recht op een volledig rustpensioen.
  • Je hebt geen aanvullende vergoeding genoten in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Wil je een werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur krijgen? Dan moet je minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen. Kan je dit niet, dan krijg je een werkhervattingstoeslag van bepaalde duur.

Voorwaarden voor een werkhervattingstoeslag als zelfstandige in hoofdberoep

  • Je bent minstens 55 jaar oud op de laatste dag van de maand van de werkhervatting 
  • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos.
  • Je hebt in de loop van de zes maanden voorafgaand aan de werkhervatting geen enkele prestatie als zelfstandige geleverd ten voordele van dezelfde werkgever of van de groep waartoe je nieuwe werkgever behoort.
  • Je hebt de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt en hebt geen recht op een volledig rustpensioen.
  • Je hebt geen aanvullende vergoeding genoten in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Wil je een werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur krijgen? Dan moet je minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen. Kan je dit niet, dan krijg je een werkhervattingstoeslag van bepaalde duur.

Meer info over de voorwaarden, de hoogte van de werkhervattingstoeslag en het aanvragen ervan je op rva.be.