U bent hier

Volhouden helpt

Vijftigers die al een tijd werkloos zijn, hebben het moeilijker om werk te vinden dan hun jongere concurrenten. De belangrijkste belemmering is: het niet uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Maar er is hoop, blijkt uit een bevraging van VDAB. Wie flexibel is en de moed niet opgeeft, plukt daar de vruchten van.

De studiedienst van VDAB publiceerde onlangs de resultaten van een enquête bij 935 werkzoekenden uit verschillende leeftijdscategorieën die een jaar werkloos waren, of waren geweest. Op het moment van de bevraging, was een deel nog altijd werkzoekend, terwijl de rest terug aan het werk was. De onderzoekers vroegen de deelnemers naar de belemmeringen om werk te vinden en de criteria om een job te aanvaarden. Het resultaat: vijf interessante inzichten voor werkzoekende 50-plussers.

1. Leeftijd maakt het moeilijker

 • De eerste vaststelling is weinig opbeurend: als 50-plusser heb je een hogere kans om werkzoekend te blijven dan jongere leeftijdsgroepen. Uit de cijfers blijkt dat 42,4% van de 50-plussers na een jaar nog altijd werkzoekend was, terwijl dit bij de 25- tot 49-jarigen maar 34,4% was.
 • Maar er is ook goed nieuws: 34,8% van de 50-plussers vindt na een jaar werkloosheid opnieuw een job.

2. Werkgevers tonen weinig interesse

 • Waarom raken 50-plussers moeilijk terug aan een job? De belangrijkste belemmering is: het niet uitgenodigd worden voor een gesprek. Niet minder dan 70,5% van de werkzoekende 50-plussers geeft aan dat dit de grootste drempel is om werk te vinden. En er is meer: als het hen toch lukt om een gesprek te versieren, hebben ze het tijdens het interview moeilijk om de werkgever te overtuigen. 64,3% ziet dit als een belemmering. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken heeft met bepaalde vooroordelen, de zware loonkost en de hoge ontslag- en brugpensioenkosten.
 • Ook jongere werkzoekenden rapporteren deze twee belemmeringen, maar bij hen zijn ze minder uitgesproken dan bij de 50-plussers.

3. Het vertrouwen raakt zoek

 • Hoewel 50-plussers niet vaker dan jongere leeftijdsgroepen twijfelen aan hun capaciteiten, hebben ze wel een lager vertrouwen om een job te vinden. Ze raken ontmoedigd omdat het solliciteren weinig oplevert. Van de 50-plussers die werk vonden, raakte 45,5% ontmoedigd en bij de werkzoekende 50-plussers liep dit zelf op tot 62,7%. Werkzoekenden die de moed verliezen, hebben de neiging om minder actief te solliciteren, waardoor hun kansen nog dalen. De onderzoekers beklemtonen dat het als 50-plusser belangrijk is om niet te wanhopen en vol te houden, ook al krijg je weinig reactie.
 • Ook interessant om te weten: bij de 50-plussers die aangeven dat ze als zelfstandige aan de slag willen, is reden nummer één: het feit dat ze geen job vinden. Bij jongere werkzoekenden speelt vooral dat ze een uitdaging zochten of hun eigen baas wilden zijn.

4. Flexibiliteit maakt het verschil

 • Toch zijn er 50-plussers die er wel in slagen om na een jaar werkloosheid terug een job te versieren. Waarom lukt het de ene wel en de andere niet? De enquête wijst uit dat dit niets te maken heeft met een verschil in beroepsvoorkeur of ervaring. Wat wel speelt, is een verschil in flexibiliteit tijdens het solliciteren.
 • Uit het onderzoek blijkt dat 50-plussers die werk vonden:
  • bereid waren om langer te reizen (gemiddeld 42,5 minuten van deur tot deur),
  • open stonden voor minder gunstige werkomstandigheden (bijvoorbeeld ploegenarbeid, tijdelijk werk en uitzendwerk) en
  • minder hoge looneisen stelden (zie puntje hieronder).

5. Terug aan de slag gaan loont

 • Een laatste opvallende vaststelling uit de bevraging: zowel de jonge als de oudere werkzoekenden hebben onrealistische looneisen. Ze wensen doorgaans 1000 à 1.100 euro netto bovenop hun werkloosheidsvergoeding om terug aan de slag te gaan.
 • Dit is een pak hoger dan het effectieve verschil: bij de werkende 50-plussers bedraagt het verschil tussen hun loon en uitkering gemiddeld 651 euro netto op maandbasis. Hiermee scoren ze een pak beter dan hun jongere leeftijdsgenoten: 25- tot 49-jarigen verdienen 541 euro meer. Conclusie: terug aan de slag gaan loont aanzienlijk, maar wel wat minder dan de meeste werkzoekenden hopen.

Bron: Magezine, juni 2013

Meer info: www.vdab.be