Werkzoekendenbericht VDAB West-Vlaanderen augustus 2022

Op 31 augustus 2022 waren er 41.163 burgers bij VDAB ingeschreven met woonplaats West-Vlaanderen. 66% was werkzoekend zonder werk, 27,9% werkend, en 6% student of andere.

Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk (27.185) was 78% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 12,2% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 9,7% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening. De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in West-Vlaanderen ten opzichte van de West-Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 4,9% in augustus 2022. Ter vergelijking, in augustus 2021 ging het om 5,2%.

Ten opzichte van augustus 2021 is er een duidelijke daling van het aantal werkzoekenden zonder werk (-6,1%). Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk toegenomen met 671, want in augustus 2022 stroomden 3.730 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl 3.059 werkzoekenden zonder werk uitstroomden. Van deze laatste groep is 80,2% uitgestroomd met werk.

Het aantal werkende VDAB-klanten is gedaald met 129 personen vergeleken met augustus 2021 (-1,1%), het aantal studenten en anderen daalde met 21,9%.

Het volledige werkzoekendenbericht kan je lezen op de arbeidsmarktverkenner West-Vlaanderen. Meer arbeidsmarktgegevens kan je raadplegen via Arvastat en Beroepen in cijfers.

Vragen als journalist?

Communicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen

Johan Vandevyvere