U bent hier

Contactgegevens wijk-werken

Wijk-werken

PWA

  • Inzake statuten/statutenwijziging PWA:

Met de 6e Staatshervorming neemt voortaan de VDAB de taak van controle van de statuten PWA  over van de FOD WASO. Voortaan dient elke statutenwijziging van de VZW PWA vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VDAB.  Je kan het voorstel tot wijziging van de statuten mailen naar wijkwerken@vdab.be.

  • Vragen over toewijs van een beambte aan een VZW PWA-kantoor: VDAB-Centrale dienst / HR : Kitty Weyn : tel 02/506 18 18 of mailen naar wijkwerken@vdab.be.
  • Uitgiftemaatschappij:

Edenred
Afdeling PWA-cheques
Boulevard du Souverain, 165 B9  
1160 Brussel
Tel.: 02 678 28 25 - Fax: 02 678 28 17
website: www.pwa-cheque-rva.be