Voorwaarden terugbetaling arbeidsgereedschap , -kleding en aanpassing werkplek

We leggen uit aan welke voorwaarden je moet beantwoorden om als zelfstandige in hoofd- of bijberoep recht te krijgen van VDAB op een terugbetaling van arbeidsgereedschap, -kleding of een aanpassing aan je werkplek.

Algemene voorwaarden

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) al het recht.
 • Je kreeg van het VAPH het recht op een tegemoetkoming voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik, of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • Je kreeg op school hulpmiddelen of aanpassingen aan je leeromgeving.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt dat je een aandoening hebt die invloed heeft op het functioneren in je job. 
 • Je hebt omwille van slechthorendheid of doofheid type 7 gevolgd in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met GON-begeleiding.
 • We besluiten op basis van een uitgebreid onderzoek dat je in aanmerking komt.

Specifieke voorwaarden

 • Het gereedschap, de kledij of de aanpassing aan je werkplek is niet courant in je beroepstak, is noodzakelijk om je werk beter uit te voeren en de winst staat in verhouding met de kosten.
 • Je krijgt er geen andere tegemoetkoming voor.
 • Je brengt de tegemoetkoming niet in als bedrijfslast bij je belastingaangifte.