U bent hier

Zorgbegeleidingstender

Na enkele jaren sluitende curatieve aanpak en na twee jaar activeringsbegeleiding heeft de VDAB een duidelijker beeld gekregen van het profiel van de werkzoekenden met zogenaamde niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen. Het gaat om problemen allerhande die op zich niets met de arbeidsmarkt of met de positie van deze werkzoekenden op de arbeidsmarkt te maken hebben maar die de inschakeling van deze werkzoekenden bemoeilijken of zelfs verhinderen. Een relatief grote subgroep van deze werkzoekenden met niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen kampt met ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen (verder MMPP-problemen), al dan niet in combinatie met sociale problemen.

Met zorgbegeleiding wensen we enerzijds de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek en anderzijds de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels weg te werken die een traject naar tewerkstelling of arbeidszorg verhinderen.

Nieuw

Contactpersonen:

Luc Van De Putte
Tel. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22

Ann Otte
Tel. 02 506 29 76

E-mail: zorgbegeleidingtender@vdab.be