Zorgportaal

Voor scholen voor verpleegkunde die zorg voor hun studenten hoog in het vaandel dragen

De zorgsector (gezondheidszorg en welzijnszorg) heeft te kampen met een groot tekort aan arbeidskrachten. Er zijn steeds meer zorgbehoevenden, maar steeds minder jongeren die ervoor kiezen om zorg- of verpleegkunde te gaan studeren en later in de sector te gaan werken. Kansengroepen worden vaak niet bereikt. Bovendien haken zij ook vaak vroegtijdig – en dus ongekwalificeerd – af.

Kent u dit fenomeen op uw school? Dan bent u vast geholpen met deze Leidraad Zorgportaal.
In deze Leidraad leest u

Zorgportaal is in 2009-2010 uitgewerkt, georganiseerd en toegepast door drie scholen: Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde vzw Ic Dien uit Roeselare, Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde Sint-Jan - Sint-Jozef (HBOV) uit Brugge en Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth (HIVSET) uit Turnhout, in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Zij willen hun expertise delen met de hogere beroepsopleidingen voor verpleegkunde die ook geïnteresseerd zijn om Zorgportaal in hun school te integreren. Daarom hebben ze deze leidraad (met ondersteunende instrumenten en/of methodieken) voor u uitgewerkt.

Hebt u na het doornemen van deze leidraad nog nood aan extra informatie of hebt u nog vragen, blijf er niet mee zitten. U kunt altijd persoonlijk contact opnemen met de aanspreekpersonen Zorgportaal van deze drie scholen en met de VDAB. U vindt hun gegevens achteraan in deze leidraad. Deze personen zullen graag hun ervaringen met u delen.

HBO Verpleegkunde Brugge
Sien Markey
Coördinator Zorgportaal
HBO Verpleegkunde Ic Dien vzw
Monique Willems
Coördinator en coach Zorgportaal
HIVSET
Hilde Gemoets
Domeinverantwoordelijke Zorgportaal
VDAB
Stefan Bayens
Domeinmanager Social Profit
Dienst Beroepsopleidingen (DBO)
Departement Onderwijs
Rita Dewitte

Partners:


Sponsors:

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Koning Boudewijnstichting


De programmatie en het design van deze website gebeurde door de cursisten van het competentiecentrum VDAB Wevelgem:
Steve Vergaerde, Christophe De Groote, Peter Degrieck en Mike Pattyn
- December 2010 -