Voor de studenten

De drie scholen die Zorgportaal al hebben geïntegreerd in hun werking merken bij hun studenten een enorme persoonlijke groei, of ze nu slagen of niet. De vaardigheden die ze ontwikkelden, zoals plannen en organiseren, gebruiken ze niet alleen in de opleiding, maar ook in hun persoonlijke leven. De succeservaringen die ze krijgen tijdens de opleiding laat hun zelfvertrouwen groeien.

Studenten krijgen tijd, worden gecoacht, ervaren psychosociale en financiële ondersteuning. In deze setting ervaren zij voldoende veiligheid waardoor ze voor zichzelf duidelijke opleidingsdoelen kunnen en durven stellen. Vaak breiden ze die doelstellingen ook uit naar persoonlijke doelen. Ze bereiken veel competenties en krijgen zo – waar het nodig is - hun leven weer op de rails.

Voor de school

Een school met een Zorgportaal brengt een dynamiek teweeg. Theoretische concepten als: “zorg op maat” en differentiatie eisen een directe en concrete toepassing. Scholen worden haast verplicht om die theoretische visie in de dagelijkse omgang en werking concreet en zichtbaar te maken. Wat staat in het schoolreglement? Hoe gaan we om met anderstaligen? Hoe gaan we de kwaliteit waarborgen? Zijn onze readers wel in “klare taal” geschreven?

Dat vraagt creativiteit van de organisatie op zich en van de mensen die in de school werken.
Soms ontstaan er ook spin-offs, zoals bv werkgroepen rond kansengroepen, bijkomende studiedagen, bijscholingen…

Voor de maatschappij

Zorgportaal is een aanzet voor een maatschappelijk debat over kansengroepen, kansarmoede, anderstaligen, oudere studenten en over hoe we ze aan de slag krijgen in de verpleegkunde?
Werkgevers en werkgeversorganisaties werken mee, engageren zich om deze doelgroepen een kans te geven de opleiding succesvol te volgen.
Logischerwijs breng dit een dynamiek op verschillende echelons binnen de sector teweeg.

Partners:


Sponsors:

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Koning Boudewijnstichting


De programmatie en het design van deze website gebeurde door de cursisten van het competentiecentrum VDAB Wevelgem:
Steve Vergaerde, Christophe De Groote, Peter Degrieck en Mike Pattyn
- December 2010 -