Home

465 jobs voor auditor gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 465 jobs voor auditor gevonden

Vind een Job

465 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Administratief Dossierbeheerder Certificatieproces

SGS GROUP BELGIUM in ANTWERPEN
time Online sinds 5 juni 2024 - Vaste jobs

De medewerkers Operations hebben als algemene taak het administratief verwerken van diverse informatie en gegevens in het kader van de operationele audit- en certificatieactiviteiten van het certificatie instituut.

Taken

 • Het administratief begeleiden van de certificatieprocedure; aanmaken klantendossiers, de centrale planning, en waar nodig proactief ingrijpen om deze procedure vloeiend en klantvriendelijk te laten verlopen.
 • Het plannen van de audits op een zodanige efficiënte manier dat de maximale output behaald of nagestreefd wordt, alsook het bijsturen van de planning bij cancelling of verschuiven van audits.
 • Het beheren van de agenda's van auditoren en het bepalen van de meest efficiënte planning per auditor rekening houdend met de sectorexpertise van de desbetreffende auditor.
 • Het informeren van de klant inzake de planning van de auditactiviteiten en de stand van zaken van het certificatiedossier.
 • Het up-to-date houden van de planning- en andere gegevens in de gegevensbestanden.
 • Het voorbereiden van de certificatiebeslissing en het opmaken van Audit Packaging Review.
 • Het voorbereiden en opmaken van (concept)certificaten, (dit is klantgerelateerd).
 • Het initiëren van opvolgingsaudits en, i.s.m.Marketing&Sales, hercertificatieaudits.
 • Het verwerken en versturen van de door de auditoren aangeleverde rapporten.
 • Het voorbereiden en opmaken van de facturen, eventuele creditnota's (klantgerelateerd).
 • Het assisteren bij de maandafsluiting en het debiteurenbeheer.
 • Het uitvoeren van administratieve taken van algemene aard (klassering, archiveren, e.d.).
 • Het uitvoeren van mogelijke taken van uitzonderlijke aard (boodschappen, zendingen, e.d.).

Het beheren van inkomende facturen alsook onkostennota's van auditoren

Verantwoordelijkheden

 • De meest praktische indeling van de eigen werkzaamheden, i.f.v.de door de CM vastgelegde prioriteiten en werkinstructies.
 • Bestellen van kantoorbenodigdheden, in het kader van de richtlijnen door SGS voorgeschreven.
 • Accuraat beheer van de hun toebedeelde certificatiedossiers waardoor aantoonbaarheid van beslissingen en de continu teit van de werkzaamheden gegarandeerd wordt.
 • Correctheid en volledigheid van de operationele data in de gegevensbestanden.
 • Het klassement en de archivering verzorgen.
 • Optimaal bijdragen tot de kwalitatieve beheersing en verbetering van de administratieve processen, met rapporteren aan de CM.
 • Het behalen van de opgelegde output inzake auditoren.
 • Het streven naar een optimum inzake opgestelde KPI's (door CM).