VLAANDEREN.be

U bent hier

Nederlands op de werkvloer

werkmannen

Ervaren je werknemers problemen op de werkvloer omdat ze het Nederlands niet voldoende onder de knie hebben? Dan is de opleiding Nederlands op de werkvloer iets voor jou.

Wat

Je anderstalige medewerkers leren het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De opleiding wordt op maat gemaakt en geïntegreerd in de gewone werktaken. Deze aanpak is efficiënt en resultaatgericht.

Wil je nog een beter beeld krijgen? Bekijk het filmpje.

Hoe

 • De instructeur van VDAB observeert je medewerkers en gaat na in welke situaties er problemen zijn. Bijvoorbeeld: ze begrijpen de veiligheidsinstructies niet, zijn niet in staat zijn om verslagen te maken, kunnen geen telefoongesprekken voeren met klanten, hebben communicatieproblemen met andere werknemers... Verder praat hij met de medewerkers zelf, en met hun leidinggevenden en collega's.
 • Op basis van zijn bevindingen bepaalt de instructeur samen met jou de doelstellingen van de opleiding en de cursusinhoud.
 • De opleiding wordt individueel gegeven of in kleine groepjes. De werknemers krijgen geen theoretische lessen maar leren Nederlands in concrete werksituaties. Hebben ze bijvoorbeeld problemen om vragen van klanten te begrijpen, dan oefenenen ze dit eerst in via een rollenspel. Vervolgens helpen ze -samen met de instructeur- echte klanten.

Waar

De opleiding vindt plaats in je bedrijf. Bij voorkeur tijdens de werkuren want op die manier is er een grotere opkomst.

Duur

 • De duur van de opleiding is afhankelijk van de doelstellingen, maar het aangewezen minimum is 20 uur voor individuele lessen en 40 uur voor groepslessen.
 • Best is om de lessen twee keer per week te laten plaatsvinden. Op die manier kunnen de medewerkers regelmatig oefenen.

Prijs

 • De prijs bedraagt 75 euro per gegeven lesuur, ongeacht hoeveel personen er deelnemen. In deze prijs is alles inbegrepen: het ontwikkelen van cursusmateriaal, de verplaatsingen van de instructeur, de evaluatie...
 • Onder bepaalde voorwaarden kan je deze opleidingskosten compenseren.
  • Werf je anderstalige werknemers aan via een IBO-contract? Dan geeft VDAB hen gratis een opleiding Nederlands op de werkvloer (= IBO met taalondersteuning).
  • Ben je een kmo, dan geeft VDAB je korting op de opleiding Nederlands op de werkvloer.
   • Heb je minder dan 10 werknemers, dan betaal je 50% minder.
   • Heb je tussen 10 en 25 werknemers, dan betaal je 25% minder.

   Bovendien kan je als kmo in aanmerking komen voor een subsidiemaatregel: de kmo-portefeuille.

  • Nederlands op de werkvloer is een erkende opleiding voor betaald educatief verlof (nummer N-1039-01).
  • Je sectorieel opleidingsfonds kan in bepaalde gevallen tussenkomen in de kosten en VDAB heeft ook raamakkoorden met sommige sectoren.

Extra communicatiemodule: HELP

Je kan de opleiding Nederlands op de werkvloer combineren met een korte communicatiemodule: HELP (Hoe Efficiënt Luisteren en Praten met anderstaligen).

 • Hierbij krijgen jij en je Nederlandstalig personeel tips over hoe je best met anderstalige medewerkers communiceert. Je leert bijvoorbeeld hoe je instructies zo kan formuleren dat ze helder zijn voor anderstalige collega's. Verder komen taboes en misverstanden aan bod via oefeningen.
 • Deze module bestaat uit een sessie van twee à drie uur.

Meer info

 • Ben je geïnteresseerd? Bekijk deze opleiding in onze opleidingendatabank.
  • Klik op 'Praktisch + Inschrijven' om de locaties te bekijken.
  • Als je bij de locatie van je keuze op 'Bekijk detail' klikt, kan je je inschrijven.
 • Wil je graag een gids met praktische tips voor het omgaan met anderstalige medewerkers? Bestel onze taaltool via de post (tegen betaling) of download hem gratis samen met ander leermateriaal.
 • Heb je nog bijkomende vragen? Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).