Trends en cijfers

Werkzoekenden zonder werk

-11,6%

Werkzoekendenbericht april 2022

Aantal vacatures

In de kijker: in- en uitstroom van burgerklanten in beeld via het dashboard ‘Dynamische gegevens’ van Arvastat

Vanaf nu kan de in- en uitstroom van de verschillende groepen burgerklanten van VDAB in kaart worden gebracht via het vernieuwde dashboard ‘Dynamische gegevens’ in het luik Burgerklanten van onze webtoepassing Arvastat. Zo kom je onder andere te weten hoeveel van de bij VDAB ingeschreven werkzoekenden op maandbasis aan het werk gaan, of welke kenmerken de nieuw ingestroomde klanten in een bepaalde provincie hebben.

De toepassing Arvastat

Arvastat laat toe om snel en eenvoudig statistieken over burgerklanten en de vacatures in Vlaanderen te raadplegen. In juli 2021 werd het luik ‘Burgerklanten’ grondig gewijzigd als gevolg van een nieuwe indeling van het VDAB-cliënteel, vanaf dan hanteren we de opdeling ‘werkzoekenden zonder werk’ (WZW), ‘werkenden’, en ‘studenten en anderen’. Naast de drie reeds bestaande dashboards (basisstatistieken, detailtabellen en kenmerken) komen er nu tal van opvraagmogelijkheden bij.

Dynamische gegevens

Het vernieuwde dashboard bevat vijf verschillende invalshoeken. De eerste drie invalshoeken laten toe om de dynamiek tussen de verschillende groepen burgerklanten op maand- en jaarbasis in beeld te brengen. Zo kunnen we onder andere nagaan hoeveel van de huidige klanten de vorige maand of het voorbije jaar reeds tot dezelfde groep burgerklanten behoorden, tot een andere groep, of nog geen actieve klant waren. Andersom krijgen we ook inzicht in hoeveel van de burgerklanten van vorige maand of vorig jaar nu nog steeds tot dezelfde groep burgerklanten behoren, tot een andere groep, of dat ze al dan niet met werk zijn uitgestroomd.

De vierde invalshoek vat per groep burgerklanten samen hoeveel personen er de voorbije maand zijn in- en uitgestroomd. Aan de hand van het saldo zien we onmiddellijk of de groep is toe- of afgenomen. De vijfde invalshoek is nog in ontwikkeling, maar zal tonen hoeveel unieke klanten het voorbije jaar in een bepaalde groep zijn in- of uitgestroomd.

Zelf aan de slag

Lees meer over de verschillende invalshoeken en opvraagmogelijkheden in deze handleiding of ga zelf onmiddellijk aan de slag met het dashboard.

Ook interessant

  • Heb je ook interesse in cijfers over aanverwante onderwerpen zoals bevolking, werkgelegenheid,...? Raadpleeg dan de website van onze collega's van het Steunpunt Werk.
  • Ontdek hoe je onze arbeidsmarktcijfers correct kan interpreteren.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe publicaties van onze Studiedienst?

Dat kan! Abonneer je gratis en ontvang via mail de werkloosheids- en werkaanbodberichten, VDAB ontcijfert en andere interessante arbeidsmarktinfo.

Abonneer je gratis