U bent hier

Disclaimer van vdab.be

Inhoud

VDAB besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan VDAB niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer VDAB verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal VDAB onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is VDAB niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat VDAB geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. VDAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Opgelet: wanneer we op deze website de voornaamwoorden 'hij' en 'zijn' gebruiken, bedoelen we hier ook 'zij' en 'haar' mee. De keuze voor een consequent gebruik van mannelijke voornaamwoorden, betekent niet dat we geen belang hechten aan diversiteit. Het is een louter praktische overweging, in functie van de leesbaarheid

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Toegankelijkheid

VDAB heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de nieuwste normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Meer informatie vind je in onze toegankelijkheidsverklaring.

Auteursrecht

© VDAB

VDAB geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Opgelet: het is niet toegelaten om vacatures die op vdab.be gepubliceerd worden, op de eigen website te publiceren zonder het uitdrukkelijke, schriftelijke akkoord van VDAB. 

Privacy

VDAB gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

We verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden, werkgevers en partners. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Vacatures

VDAB werkt samen met andere organisaties die vacatures aanleveren voor de VDAB-jobdatabank. Bijvoorbeeld: Monster, Stepstone, Jobat, Regiojobs, Carejobs...

Opleidingen

Andere opleidingsverstrekkers kunnen ook opleidingen in de opleidingengids op de website van VDAB. VDAB staat niet in voor de inhoud en kwaliteit van deze opleidingen. 

Blogs

Lezers van de blogs die een reactie willen plaatsen, moeten enkele gedragsregels volgen:

  • Respecteren van de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
  • Respecteren van de intellectuele rechten zoals auteursrechten van derden of van VDAB.

VDAB behoudt zich het recht voor om berichten niet te publiceren die:

  • onvoldoende aansluiten bij het onderwerp,
  • een gedachtengang weergeven die niet te volgen is,
  • of inbreuk plegen op de geldende wetgeving of op de intellectuele rechten.

VDAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan het blog verbonden zijn.

Chat

  • We streven ernaar om tijdens de chat volledige, juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele info te geven. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie ​toch niet voldoet.
  • Je kan aan de informatie die je kreeg tijdens de chat geen rechten ontlenen. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
  • We kunnen de info die we krijgen tijdens de chat gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening of voor onderzoeksdoeleinden.
  • Schelden en grof taalgebruik horen niet thuis op de chat.
  • Chat je met ons, dan ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Videogesprek met sollicitatiecoach

De gesprekken met de online sollicitatiecoach vinden plaats in een oefencontext. Je mag deze gesprekken alleen opnemen voor eigen gebruik. Je mag de opnames niet bewerken of verspreiden. 

Analytische cookies

Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel....). Deze gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van het aanbod, oplossen van problemen).

Lees meer over ons cookie-beleid.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van VDAB, de bedrijfsnamen en -logo's van Bedrijven in de kijker) zijn beschermde handelsmerken. 

Wil je reclame maken voor VDAB? Gebruik dan uitsluitend het officiële logo, bij voorkeur mét de slogan "samen sterk voor werk". Opgelet: je mag dit logo niet misbruiken, door het bijvoorbeeld bij je eigen vacatures te plaatsen. Heb je vragen over het gebruik van dit logo? Mail dan naar hans.maenhout@vdab.be.
 

Wat bij inbreuken op bovenvermelde regels?

Pleeg je inbreuken op bovenvermelde regels? Dan zal VDAB niet nalaten om ze te laten sanctioneren door de rechtbank. 

Ieder geschil met betrekking tot de VDAB-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.