Disclaimer van vdab.be

Op deze pagina vind je onze disclaimer.

Inhoud

We besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan gaan we onmiddellijk over tot verbetering of aanvulling.

Vdab.be bezoeken

Wil je dat vdab.be optimaal werkt, dan gebruik je best een van deze browsers.

 • Chrome
 • Safari en Safari in-app
 • Edge
 • Firefox
 • Android Webview
 • Samsung Internet

Dit zijn recente browsers die ondersteund worden door Microsoft. Aangezien Internet Explorer niet langer ondersteund wordt door Microsoft, hebben we beslist om Internet Explorer ook niet meer te ondersteunen.

Gebruik je Internet Explorer? Kies een van bovenstaande browsers voor een veilige, snelle en goede surfervaring.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die door derden worden aangeboden.

VDAB controleert deze andere websites niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over die websites.

Aansprakelijkheid

VDAB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld.

VDAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van websites van derden. Elk gebruik van deze website en informatie die op deze website beschikbaar is, is dan ook voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

© VDAB

VDAB geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor informatieve doeleinden.

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van VDAB, de bedrijfsnamen en -logo's van Bedrijven in de kijker) zijn beschermde merknamen. Je mag die niet gebruiken zonder toestemming van de merkhouder.

Wil je reclame maken voor VDAB? Gebruik dan uitsluitend het officiële logo, bij voorkeur mét de slogan "samen sterk voor werk".

Opgelet: 'VDAB' is een beschermde merknaam. Je mag dit logo niet misbruiken, door het bijvoorbeeld bij je eigen vacatures te plaatsen. Heb je vragen over het gebruik van dit logo? Mail dan naar hans.maenhout@vdab.be.

Privacy

VDAB gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

We verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden, werkgevers en partners. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Ontdek je een zwakke plek in een van onze systemen? Lees onze ethische veiligheidsverklaring.

Cookies

Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel...).

Deze gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van het aanbod, oplossen van problemen).

Artificiële intelligentie

Voor sommige online toepassingen gebruiken we artificiële intelligentie. Namelijk: 

 • Competentiecheck
 • Jobbereik
 • Oriënt
 • TalentAPI

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

Toegankelijkheid

VDAB wil dat iedereen vdab.be kan gebruiken, inclusief mensen met een sensoriële, visuele, auditieve of fysieke beperking.

In onze toegankelijkheidsverklaring lees je in welke mate onze website voldoet aan de digitale toegankelijkheidscriteria die het Vlaams bestuursdecreet voorschrijft.

Genderneutraliteit

Vdab.be richt zich tot alle gebruikers en maakt geen onderscheid op basis van hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. We nemen maatregelen waardoor onze belangrijkste webpagina’s genderneutraal zijn en ook zo ervaren worden.

Lees meer over genderneutraliteit op onze website.

Vacatures

VDAB werkt samen met andere organisaties die vacatures aanleveren voor de VDAB-jobdatabank.

VDAB wisselt vacatures uit met andere publieke bemiddelingsdiensten (FOREM, Actiris, ADG, Eures).

Anderzijds wisselt VDAB ook vacatures uit met andere organisaties voor verspreiding op hun website. Zo wordt maximale zichtbaarheid gegeven aan de vacatures. De modaliteiten voor deze uitwisseling worden vastgelegd in een overeenkomst.

De volgende organisaties posten in overleg met VDAB, vacatures van de VDAB-website op hun eigen website: Google for Jobs, Jobat, Regiotalent en Indeed.

Opleidingen

In de opleidingendatabank is VDAB enkel verantwoordelijk voor de inhoud van VDAB-opleidingen. Je herkent ze aan het VDAB-logo. Andere opleidingen worden door erkende partners of andere organisatoren gepubliceerd. VDAB staat niet in voor de inhoud en kwaliteit van deze opleidingen.

Heb je een opleiding gevonden die volgens jou niet thuishoort in de opleidingendatabank? Mail ons.

Verzekering bij ongevallen

Heb je een ongeval terwijl je leert op de werkvloer, een opleiding of workshop volgt, in begeleiding bent om werk te vinden of wijk-werkt? Dan kan de verzekering van VDAB in bepaalde gevallen tussenkomen.

Communicatie van VDAB

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB? Dan ontvang je alle belangrijke berichten en documenten in je account op vdab.be. Lees meer over hoe we communiceren.

Sociale media

Kom je VDAB tegen op sociale media en wil je reageren? Hou rekening met onze gedragsregels. 

 • Racisme, discriminatie, haatspraak, pesterijen, stalking, extremistische ideeën, oproep tot onwettige acties, dreigementen, spam…? Dan grijpen we in en verwijderen we je opmerking. Inbreuken op de wet kunnen we rapporteren aan de juiste instanties.
 • Hou het beleefd. Denk twee keer na over hoe je reageert. Zou je ook zo spreken tegen je vrienden, familie of collega’s? Zo niet, pas je reactie aan. 
 • Deel je persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en rijksregisternummer niet zomaar op sociale media. Doe het altijd veilig via e-mail of telefoon.
 • Commerciële berichten, uitnodigingen voor wedstrijden, polls, apps of andere reacties die niets met VDAB te maken hebben, verwijderen we. Ze horen niet thuis op onze pagina’s.
 • Blijf je op negatieve vibes surfen en lap je onze gedragsregels herhaaldelijk aan je laars? Daar wordt niemand vrolijk van en je komt er geen stap mee vooruit. Bij herhaaldelijk misbruik blokkeren we je en kan je geen berichten of reacties meer posten.  

Wij werken -net zoals heel wat andere bedrijven en merken- actief mee aan een inclusievere samenleving. Meer info vind je in het HierNiet-Charter.    

Chat

 • VDAB streeft ernaar om tijdens de chat volledige, juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele info te geven. Ondanks deze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie toch niet voldoet.
 • Je kan aan de informatie die je kreeg tijdens de chat geen rechten ontlenen. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.
 • We kunnen de info die we krijgen tijdens de chat gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening of voor onderzoeksdoeleinden.
 • Schelden en grof taalgebruik horen niet thuis op de chat.
 • Chat je met ons, dan ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Videogesprek met sollicitatiecoach

De gesprekken met de online sollicitatiecoach vinden plaats in een oefencontext. Je mag deze gesprekken alleen opnemen voor eigen gebruik. Je mag de opnames niet bewerken of verspreiden.

Competenties

VDAB werkt met Competent, een databank met beroepscompetentieprofielen. Per beroep is er een overzicht van competenties en soft skills. De competenties zijn uitgewerkt als vaardigheden met bijhorend gedrag en kennis. Lees meer over de competenties die we gebruiken.