Home

46 jobs voor Stedenbouwkundige gevonden in Brussel (Regio)

Zoekopdracht

Trefwoord 46 jobs voor Stedenbouwkundige gevonden in Brussel (Regio)

;

Vind een Job

46 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Expert in akoestiek van gebouwen (m/v/x) (Ref. 2023-A53)

LEEFMILIEU BRUSSEL in BRUSSEL
time Online sinds 10 april 2024 - Tijdelijke jobs

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars.Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.
Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.
Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.
Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en partnerschappen, departement Geluid.


Jobomschrijving

Je werkt binnen de dienst Geluidsplan van de afdeling Vergunningen en partnerschappen en ondersteunt de strategie van het departement Geluid bij de uitvoering van de acties die het Brussels Gewest onderneemt om lawaai en trillingen in de stedelijke omgeving te voorkomen en te bestrijden.Als specialist op het vlak van bouw met noties van bouwkundige akoestiek en technische installaties, moet je in nauwe samenwerking met de dienst:

  • het akoestisch comfort in gebouwen bevorderen, met name in het kader van de invoering van aanbevelingen of Brusselse akoestische normen, deelnemen aan werkvergaderingen met de bouwsector en de departementen van Leefmilieu Brussel en andere gewestelijke administraties die verantwoordelijk zijn voor duurzame gebouwen en de Renolution-premie;
  • de follow-up verzekeren van het akoestisch aspect van de subsidie aan de vzw Homegrade;
  • nota's, gidsen, technische fiches en webpagina's over akoestiek van gebouwen opstellen, zoals die in de Gids Duurzame Gebouwen;
  • technische ondersteuning bieden, inclusief het geven van advies, aan medewerkers die belast zijn met milieuvergunningen en met de opvolging van stedenbouwkundige procedures, over het in aanmerking nemen van de akoestiek van gebouwen;
  • aanbevelingen en opleidingsmateriaal opstellen om de geluidsomgeving op een bepaalde locatie te verbeteren, rekening houdend met de kenmerken van de stedelijke context en de verschillende beperkingen, en goede praktijken verspreiden op het gebied van plannings- en ontwikkelingsmethoden die rekening houden met de geluidsomgeving, in het bijzonder voor geluidsgevoelige zones en gebouwen;
  • technische ondersteuning bieden, met name in het kader van de toepassing van het besluit over versterkt geluid en de promotie van rustige zones in parken die beheerd worden door Leefmilieu Brussel;
  • gerichte technische ondersteuning bieden in het kader van de oproep voor lokale geluidsplannen voor dossiers rond de isolatie van gebouwen;
  • rapporteren over je taken in het kader van de evaluatie van het plan quiet.brussels.
Afhankelijk van de noden van de dienst kunnen er nog kleine wijzigingen zijn binnen dit takenpakket.