VLAANDEREN.be

U bent hier

Opleiding Nederlands

kopiemachine

Als je anderstalig bent, kan je opleidingen Nederlands volgen bij VDAB. De bedoeling: je voorbereiden op een beroepsopleiding of een job.

Wie

Je komt pas in aanmerking als je al basisnederlands ( = overlevingsnederlands) spreekt. Dit betekent dat je de 1.200 woorden die het meest frequent voorkomen in het Nederlands moet beheersen.

Is dit niet het geval, dan moet je eerst basisnederlands leren:

 • hogergeschoolden kunnen hiervoor terecht in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), en
 • laaggeschoolden in de Centra voor Basiseducatie (CBE).

Wat

De opleidingen zijn kort, intensief, taakgericht en geïntegreerd. Er wordt vertrokken vanuit reële taalsituaties in de werkcontext.

Deze opleidingen zijn een middel om werk te vinden en geen doel op zich. Ze zijn erop gericht om de drempel naar werk te verlagen en je te motiveren een job te zoeken.

Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje om je een beter beeld te vormen.

Soorten

VDAB heeft verschillende soorten opleidingen Nederlands voor anderstaligen.

1. Schakelopleidingen

 • Taalondersteuning voor als je een beroepsopleiding wil volgen of werk wil zoeken.
 • Om te bepalen of je voldoende Nederlands beheerst om goed te kunnen volgen tijdens de schakelopleidingen, moeten je eerst de Dominotest invullen. Dit is een sectorgerichte taalvaardigheidstest.

2. Nederlands op de opleidingsvloer

 • Taalondersteuning voor als je een beroepsopleiding aan het volgen bent.
 • Doordat er een nauwe samenwerking is tussen de instructeur Nederlands en de instructuur van de beroepsopleiding, krijg je je beroep bijna even snel onder de knie als de autochtonen.

3. Werkstage

 • Je loopt 6 weken stage in een bedrijf om na te gaan of de beroepservaring die je in je land van herkomst opdeed, ook bruikbaar is in België.
 • Je krijgt een dag per week taalondersteuning en begeleiding van VDAB. Voorwaarde is dat je genoeg Nederlands spreekt.

4. IBOT

 • Je volgt een individuele beroepsopleiding (IBO). Concreet betekent dit dat je gedurende 1 à 6 maanden een opleiding in een bedrijf volgt en daarna een contract van onbepaalde duur krijgt. Tijdens je opleiding heb je een inkomen dat een normaal loon benadert.
 • Tijdens je IBO krijg je twee keer per week taalondersteuning en begeleiding van VDAB.

5. Nederlands op de werkvloer

 • Taalondersteuning voor als je al aan het werk bent en bepaalde problemen ervaart doordat je niet goed Nederlands spreekt.
 • Je wordt individueel of in kleine groepjes gecoacht terwijl je aan het werk bent. Deze methodiek is efficiënt en resultaatgericht.
 • Je kan deze opleiding niet zelf aanvragen. Ze vindt plaats op vraag van je werkgever.

Meer info

Bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of stap naar het VDAB-opleidingscentrum in je buurt.