Toegankelijkheidsverklaring

We willen dat iedereen vdab.be kan gebruiken, inclusief mensen met een sensoriële, visuele, auditieve of fysieke beperking.

In onze toegankelijkheidsverklaring beschrijven we in welke mate vdab.be voldoet aan de digitale toegankelijkheidscriteria die het Vlaamse bestuursdecreet voorschrijft.

 

Maatregelen

 • Om de toegankelijkheid van onze website en platformen te verbeteren, werken we structureel samen met experten en ervaringsdeskundigen. We testen de toegankelijkheid van alle nieuwe onderdelen voor we ze publiceren.
 • Toegankelijkheid maakt deel uit van onze kernwaarden en is opgenomen in het interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een integraal onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • We ondersteunen al onze medewerkers en sporen hen aan om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Nalevingsstatus VDAB

Vdab.be voldoet momenteel gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Dat betekent dat de website niet strikt aan alle criteria voldoet.

De website en de toepassingen worden in 2022 nog verder getest en verbeterd (zie 'Resterende werkpunten en acties'). We gaan deze werkpunten en acties verder aanvullen en bijwerken in de komende maanden.

Resterende werkpunten en acties

 • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, een transcriptie of audiobeschrijvingen.
  Aanpak: we werken samen met leveranciers en experts die kennis hebben van mediatoegankelijkheid en nemen deze verplichting in ieder offerte op.
 • Sommige afbeeldingen en grafieken hebben nog geen of geen correcte alternatieve beschrijving voor wie ze niet kan zien.
  Aanpak: al onze redacteurs zijn vertrouwd met deze richtlijn en letten erop om nieuwe inhoud te voorzien van correcte beschrijvingen voor slechtzienden en blinden.
 • Sommige teksten en andere onderdelen zijn mogelijk niet goed leesbaar omdat ze onvoldoende contrasteren met de achtergrond.
  Aanpak: onze ontwerpers werken aan een nieuwe stijlgids waarin aandacht besteed wordt aan leesbaarheid. Bovendien streven ze ernaar om deze problemen in 2021 op te lossen.
 • De broncode van vdab.be bevat nog enkele technische problemen. Deze problemen kunnen een invloed hebben op de ervaring voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.
  Aanpak: onze IT-medewerkers hebben kennis van de technische criteria en waken erover dat aanpassingen aan de website gebeuren met aandacht voor deze criteria.

Technische specificaties en compatibiliteit met hulpsoftware

Vdab.be is toegankelijk met de meeste gangbare apparaten, browsers, instellingen en hulpprogramma’s, op voorwaarde dat ze ondersteuning bieden voor deze open standaarden:

 • HTML, CSS en SVG
 • JavaScript
 • WAI-ARIA

Vragen en problemen

Heb je een vraag, opmerking of ervaar je een toegankelijkheidsprobleem dat in deze verklaring nog niet als werkpunt is opgenomen? Laat het ons weten. Mail naar info@vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Heb je contact met ons opgenomen, maar was je niet tevreden met het antwoord of onze oplossing? Dan kan de Vlaamse Ombudsdienst je helpen.