Gratis tolk voor doven of slechthorenden

Ben je doof of slechthorend? Doe gratis beroep op een tolk om te communiceren met horenden.

Wat houdt het in?

Je krijgt gratis ondersteuning van een tolk Vlaamse gebarentaal, schrijftolk of orale tolk.

 • Een tolk Vlaamse gebarentaal zet gesproken taal simultaan om in 'Vlaamse gebarentaal' of in 'Nederlands ondersteund met gebaren'.
 • Een schrijftolk zet gesproken woorden simultaan om in geschreven tekst.
 • Een orale tolk herhaalt alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem.

VDAB betaalt de uren die de tolk presteert én zijn verplaatsingskosten.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je aan de nodige voorwaarden voldoet en:

 • werkzoekend bent, 
 • een werknemer of jobstudent bent,
 • een erkende opleiding volgt in een VDAB-opleidingscentrum,
 • een opleiding met leertijd volgt,
 • duaal leert,
 • wijkwerkt, of
 • een stage doet tijdens je doorstroomtraject.

Ben je een zelfstandige in hoofd- of bijberoep? Bekijk onze info voor zelfstandigen.

Hoeveel ondersteuning krijg ik?

 • Heb je geen werk of heb je wel werk maar zoek je een andere job? Dan krijg je 18 uur per jaar ondersteuning.
 • Werk je als werknemer, als jobstudent of doe je een stage tijdens je doorstroomtraject? Dan krijg je elk jaar gedurende 10% van je werktijd ondersteuning.
 • Volg je een erkende opleiding? Dan bekijken je bemiddelaar en instructeur samen met jou hoeveel tolkuren je nodig hebt.
 • Leer je duaal of volg je een opleiding in leertijd? Dan bekijken je werkgever en stagebegeleider samen met jou hoeveel tolkuren je nodig hebt.

Hoe vraag ik de ondersteuning aan?

Vraag het 'recht op bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden' aan bij VDAB.

Hebben we je aanvraag goedgekeurd? Wat de volgende stappen zijn, hangt af van je situatie.

Contacteer een expert

Heb je een vraag over tewerkstellingsondersteunende maatregelen? Of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie?

Contacteer een expert

Goed om weten

Je kan ook beroep doen op een gratis afstandstolk.